Prin Hotărâre de Guvern, Primăria Râmnicului a preluat Sala Sporturilor „Traian”


În ședința de joi, 18 aprilie, Guvernul a emis o Hotărâre privind transmiterea imobilului Sala Sporturilor „Traian”, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea. Scopul transmiterii polivalentei râmnicene din administrarea ministerului de resort în cea a municipalității râmnicene este reprezentat de dezvoltarea activităților de tineret și sport în municipiul nostru, acest imobil fiind declarat acum ca bun de interes public local.

DJST Vâlcea și CS Chimia Râmnicu Vâlcea vor funcționa tot în spațiile sălii polivalente

Prin Hotărârea de Guvern la care facem referire, Consiliul Local al Râmnicului se obligă să mențină destinația actuală a imobilului și să asigure gratuitatea desfășurării activităților administrative și funcționale ale Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vâlcea și Clubului Sportiv Chimia Râmnicu Vâlcea, precum și gratuitatea desfășurării activităților specifice Ministerului Tineretului și Sportului și ale unităților sau instituțiilor din subordinea sau coordonarea acestuia.
Prin Consiliul Local, Primăria Râmnicului se va obliga să întrețină și să modernizeze imobilul transmis și să îl mențină la standardele de calitate privind desfășurarea activităților specifice, Ministerul Tineretului și Sportului, prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea, având prerogativele necesare pentru a verifica și controla anual modul de folosire a imobilului transmis. Dacă Primăria Râmnicului nu își va respecta obligațiile de mai sus, Sala Sporturilor „Traian” va reveni de drept în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului.

30 de zile pentru punerea în aplicare a Hotărârii de Guvern

În ceea ce privește predarea – preluarea Sălii Sporturilor „Traian”, aceste aspecte tehnice se vor realiza pe bază de protocol, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern la care am făcut referire. Preluarea imobilului se va face cu respectarea situației juridice existentă la data transmiterii dreptului de proprietate, odată cu această predare Primăria Râmnicului urmând să preia activul și pasivul acestuia conform balanței de verificare întocmite la data predării imobilului. În context, mai este de amintit și faptul că, tot în Hotărârea de Guvern la care am făcut referire, se prevede că „în termen de 60 de zile de la preluarea imobilului, se va proceda prin grija noului proprietar la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului Râmnicu Vâlcea”.