Primăria Râmnicului acordă titluri de onoare pentru două doamne


Marți, 25 iunie, cu începere de la ora 13.00, la sediul Primăriei Râmnicului se va desfășura ședința ordinară aferentă lunii în curs. Pe ordinea de zi se află 19 puncte, printre acestea aflându-se aprobarea proiectului pentru parcul din Zona Nord, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Creșe și Asistență medicală în unități școlare, dar și acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului” pentru doamnele Carmen Mărculescu Farcaș și Victoria Gibescu. Ordinea de zi a ședinței de marți este următoarea:
1.Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a listelor de investiţii pe anul 2019.
2.Raport şi proiect de hotărâre privind reactualizarea devizului general aferent obiectivului „Grădiniţa cu 4 grupe – Şcoala Waldorf – lucrări de construire corp multifuncţional”.
3.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Amenajare parc Zona Nord” şi a cheltuielilor aferente.
4.Raport şi proiect de hotărâre privind demararea procedurilor legale în vederea contractării unui împrumut bancar pentru investiţii în valoare de 25.000.000 lei.
5.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aflate în patrimoniul Municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2018 şi aprobarea casării-declasării bunurilor degradate, uzate fizic şi moral.
6.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea şi al Direcţiei Poliţiei Locale.
7.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Creşe şi Asistenţă medicală unităţi şcolare.
8.Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea.
9.Raport şi proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a imobilului – teren în suprafaţă de 9635 m.p., situat în Calea lui Traian nr. 201, aflat în domeniul public al judeţului Vâlcea.
10.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Râmnicu Vâlcea cu judeţul Vâlcea în vederea susţinerii proiectului pentru înfiinţarea unui Centru de permanenţă fix în Municipiul Râmnicu Vâlcea, precum şi aprobarea modelului cadru al contractului de asociere.
11.Raport şi proiect de hotărâre privind completarea anexei 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a parcărilor cu plată aflate pe domeniul public.
12.Raport şi proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor puncte de colectare a deşeurilor menajere.
13.Raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea unui imobil teren cu destinaţia de drum public.
14.Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.186/26 iulie 2011, aşa cum a fost completată şi modificată ulterior, referitoare la stabilirea unor condiţii de acces în Baza de agrement Ostroveni şi Grădina Zoologică.
15.Raport şi proiect de hotărâre privind redistribuirea unei autorizaţii taxi.
16.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU – Modificare PUZ Subzona Simian, strada Gib Mihăescu nr.8, beneficiar Simian Vlad Oprea.
17.Raport şi proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului” doamnei Carmen Mărculescu Farcaş.
18.Raport şi proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului” doamnei Victoria Gibescu.
19.Întrebări, interpelări, petiţii, informare consilieri locali.