Prima zi a simulărilor pentru Evaluare și Bac, fără incidente


Prima zi a simulării, 13 martie, a decurs fără incidente, după cum declară inspectorul de mana­gement instituțional, Adina Dobrete (foto), purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea. La nivel de județ, în cele 117 unități de învățământ cu personalitate juridică, a început simularea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a probelor scrise din cadrul exa­menului național de Bacalaureat pentru elevii din clasele a XI-a şi a XII-a. Obiectivele acestei simulări sunt familiarizarea elevilor cu rigorile evaluărilor pe care le vor susţine la finalul anului școlar, stabilirea nivelului real de pregătire atins în această etapă, precum şi optimizarea pregătirii în vederea obținerii unor rezultate satisfăcătoare.
La proba din 13 martie, pentru clasa a XI-a, s-au înscris 3.100 de elevi, s-au prezentat 2.833 și au absentat 267; pentru clasa a XII-a, s-au înscris 3.108 elevi, s-au prezentat 2.766 și au absentat 342, iar pentru clasa a VIII-a, 3.264 elevi, s-au prezen­tat 3.105 și au absentat 159.

La finele lunii, elevii află unde au lacune

Calendarul simulării conform OMEN nr. 3150/2017, are următoarea configurație:
• 13 martie 2017: proba scrisă de Limba și literatura română (clasa a VIII-a) și proba E)a) – Bacalaureat (clasele a XI-a și a XII-a)
• 16 martie 2017: proba scrisă la matematică (clasa a VIII-a) și proba E)c) – proba obligatorie a profilului – Bacalaureat (clasele a XI-a și a XII-a);
• 17 martie 2017: proba E)d) – proba la alegere a profilului și specializării – Bacalaureat (exclusiv pentru elevii clasei a XII–a).
Rezultatele vor fi comunicate elevilor în data de 31 martie. Rezultatele obținute de elevi la simulare vor fi analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. Notele obţinute nu se trec în catalog. În situaţia excepţională în care se doreşte acest lucru, elevul trebuie să solicite profesorului consemnarea notelor în catalog. În urma analizei rezultatelor, se vor lua măsuri de remediere a problemelor, acolo unde acest lucru se impune.
Subiectele sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în mod similar cu modelele publicate pe http://subiecte.edu.ro, și sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacităţile elevilor pe temele prevăzute în programa de examen și parcurse până la această dată. Corectarea lucrărilor va fi făcută, în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de doi profesori din unităţile de învăţământ în care elevii susţin simularea.