Prescripţii medicale eliberate pacienţilor înainte de externare


• neregula s-a descoperit la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea • control efectuat de CAS

Un control efectuat de membrii Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea a scos la iveală câteva nereguli la Spitalul Judeţean de Urgenţă, printre acestea şi faptul că prescripţiile medicale ce ar fi trebuit eliberate pacienţilor la exter­nare se dau cu o zi înainte. Motivaţia dată de medici a fost aceea că, în unele cazuri, pacienţii mai erau opriţi, totuşi, încă 24 de ore în spital. Cu toate aces­tea, e clar că nu se respectă Ordinul Ministerului Sănătăţii/CNAS nr. 1723/950/2011. Alte probleme depistate se referă la lipsa unei concordanţe totale între prescripţiile medicale din foile de observaţie şi eliberarea medica­­mentelor din farmacia spitalului, precum şi nerespectarea prevederilor art. 1 şi art. 5 (alin 1) din Ordinul 1100/2005 potrivit cărora unităţile sanitare publice vor elibera un decont de cheltuieli pacienţilor, pentru valoarea serviciilor medicale acordate.