Preluarea minelor din Berbeşti de CET Govora: Tranzacţia mileniului sau zorii apocalipsei economice a Vâlcii?


• la un şi jumătate după ce a fost votat transferul în plenul CJ, CET raportează pierderi de peste 10 milioane euro

La finele anului , Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii CET Govora SA Râmnicu Vâlcea pentru anul 2015 dar şi estimarea principalilor indicatori economico-financiari pentru anii 2016 şi 2017. Dacă parcurgi documentaţia oficială, cifrele n-au cum să nu te şocheze: rezultatul exerciţiului financiar al CET Govora din anul 2015, conform bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat, este o pierdere în sumă de 48,24 milioane de lei!
„Rezultatul efectiv al anului 2015 este influenţat pozitiv de reluarea la venituri din provizioane a bonusului reţinut în anul 2014, în sumă de 18,85 milioane de lei, în caz contrar rezultatul fiind de 68 de milioane de lei. Rezultatul estimat, respectiv pierderea, în sumă de 49,12 milioane de lei, va fi influenţat de înregistrarea penalităţilor calculate, facturate şi nefacturate de principalii furnizori şi prestatori de servicii (Transelectrica, Complexul Energetic Oltenia, Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, Consiliul Judeţean Vâlcea, CFR Marfă), în sumă de 14,37 milioane de lei, precum şi de tratamentul care va fi impus de auditorul extern Ernst-Young. Rezultatul CET Govora al anului acesta va fi influenţat şi de înregistrarea transferului de active de la Complexul Energetic Oltenia, în situaţia în care se va finaliza transferul până la data încheierii exerciţiului financiar. CET Govora a realizat venituri totale de 444,3 milioane de lei (circa 101 milioane de euro) şi cheltuieli totale de 509,7 milioane de lei (115,9 milioane de euro), ceea ce a condus la înregistrarea de pierderi de 65,42 milioane de lei (peste 14,8 milioane de euro). Din activitatea financiară, CET Govora a avut, în 2014, venituri de 2,12 milioane de lei şi pierderi de 5,58 milioane de lei. Veniturile din exploatare realizate anul trecut, de CET Govora au fost de 442,1 milioane de lei, în timp ce pierderile s-au ridicat la suma de 64,2 milioane de lei” asta le era comunicat consilierilor judeţeni, în luna noiembrie 2015. Vâlcenilor de rând le este, însă, livrat prea puţin din adevărul cu care trebuie să se lupte CET Govora.
Pentru a te apropia de el, trebuie să cauţi tot prin arhiva CJ şi vei putea descoperi, printre altele, că nivelul activelor nete, negrevate de datorii, a scăzut cu 64,4 milioane de lei. Şi dacă nu eşti economist, şi tot începi să ai emoţii:
„Prin adresa nr. 51.637 din 19 noiembrie 2015, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea, CET Govora a solicitat rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli din anul acesta, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 119 din 29 mai 2015 şi estimarea principalilor indicatori economico-financiari pentru următorii doi ani. În susţinerea acestei solicitări, CET Govora prezintă principalele aspecte ale activităţii economico-financiare ale societăţii în anul 2015 şi principalele măsuri care se vor lua pentru redresarea activităţii productive şi rentabilizarea indicatorilor de eficienţă şi profitabilitate, în perspectiva anilor 2016 şi 2017. Propunerile formulate de conducerea CET Govora pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al acestui an şi estimarea principalilor indicatori economico-financiari pentru anii 2016 şi 2017 au fost analizate şi avizate în şedinţele din data de 19 şi 23 noiembrie 2015 şi adoptate în Directoratul CET Govora, prin Decizia nr. 12/23 noiembrie 2015 şi în Consiliul de Supraveghere al societăţii, prin Hotărârea nr. 7/23 noiembrie 2015. Conform ultimei înregistrări la Oficiul Registrului Comerţului, capitalul social al CET Govora este de 51,68 milioane de lei, reprezentând contravaloarea a 9,92 milioane de acţiuni, cu o valoare de 5,2 lei/acţiune (capital subscris în întregime statului român), iar deţinătorul acestora este Judeţul Vâlcea, în calitate de unic acţionar, prin Consiliul Judeţean Vâlcea. La data de 30 septembrie 2015, activele nete (negrevate de datorii) ale CET Govora au înregistrat o scădere cu 64,4 milioane de lei, în special ca urmare a diminuării volumului creanţelor şi creşterii datoriilor. Creşterea pierderii înregistrate în rezultatul reportat, de la 171,75 milioane de lei – la 1 ianuarie 2015, la 251,57 milioane de lei – la 30 septembrie 2015, este cauzată de următorii factori: înregistrarea pierderii contabile a exerciţiului financiar al anului trecut la nivelul sumei de 42,3 milioane de lei; înregistrarea sumei de 36,28 milioane de lei, reprezentând bonus de cogenerare facturat şi reţinut de SC Transelectrica SA în anul 2015 cu titlu de supracompensare aferentă anilor 2011-2014, cu menţiunea că anularea provizionului, care la constituire a afectat pierderea exerciţiului 2014, s-a înregistrat în anul 2015 pe venituri curente. Continuitatea activităţii CET Govora, având în vedere rezultatele societăţii estimate la 31 decembrie 2015, de pierdere cumulată de circa 300 de milioane de lei, depinde de: măsuri urgente de stopare a pierderii de circa 60 de milioane de lei anual (peste 20% din cifra de afaceri); înţelegerea creditorilor şi capacitatea societăţii de a eşalona pe termen lung obligaţiile societăţii; capacitatea societăţii şi a proprietarului, Consiliul Judeţean Vâlcea, de a finanţa deficitul curent de mijloace circulante de circa 50 de milioane de lei pentru plata furnizorilor restanţi; acceptul clienţilor industriali pentru majorarea preţului la abur cu peste 10% în 2016 şi 5% în anul 2017.”

Strategii haotice, interese politice, un destin previzibil
Imaginile cu Mihai Bălan încătuşat şi luat pe braţe de mascaţi către DNA ar fi suficiente ca să rezumăm anul 2015 pentru CET Govora. De departe, cel mai agitat şi mai greu dintre toţi de după Revoluţie. Dar, dacă am fi să ascultăm specialiştii în economie (şi drept penal) numai primul dintr-un abia început şir de ani zbuciumaţi.
Privind retrospectiv la tot ce s-a întâmplat anul trecut, poate n-o să credeţi, dar la întocmirea primei forme de buget pentru 2015, se vorbea de un profit!  Bugetul de venituri şi cheltuieli al CET Govora pentru anul 2015, întocmit conform Ordinului nr. 2032/19 decembrie 2013, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 119/29 mai 2015 în speranţa unui profit de 30.600 de lei, în nici un caz pierderea de 48,24 milioane de lei cosemnate, în cele din urmă.
Cum s-a ajuns aici? Adică, în afară de influenţele politice, schimbările de strategii şi consilii de administraţie şi avalanşa de presiuni pentru fel de fel de combinaţii şi căpuşeli…
La CJ, s-au înşirat următoarele cauze: creşterea cheltuielilor cu suma de 13,4 milioane de lei, prin înregistrarea deficitului de certificate (emisii CO2) comparativ cu 10,74 milioane de lei, cât s-au luat în calcul la fundamentare, totalul deficitului fiind de 24,15 milioane de lei; creşterea cheltuielilor cu personalul cu 6 milioane de lei, prin: neaplicarea măsurilor din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat cu privire la cheltuielile cu personalul, respectiv redu­ce­rea numărului de persoane începând cu luna iulie 2015 (194 de persoane); include­rea unei compensaţii salariate de circa 3,8 mili­oa­ne de lei pentru personalul salariat din sediul CET Govora şi Termoficare Urbană, ca urmare a negocierii cu sindica­tele din CET Govora, conform adresei Direcţiei Resurse Umane nr. 45715/2 no­iem­brie 2015, pentru echilibrarea salariului mediu de la centrala CET Govora (3.600 de lei/persoană) cu salariul mediu de la activi­tatea de Minerit (4.922 de lei/persoană).
Avem, în schimb , şi o veste bună: în bugetul de venituri şi cheltuieli al CET Govora, rectificat pentru anul 2015, nu au fost prevăzute sume la capitolul „Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi”, respectiv cheltuieli privind consultanţa juridică, cheltuieli de reclamă şi publicitate şi cheltuieli cu sponsorizarea. Semn că, după Dosarele Şova I şi Şova II, s-au tras învăţămintele necesare. Pentru moment, totuşi… Pentru veniturile diminuate, consi­lierii judeţeni au primit următoarele cauze: 15,8 milioane de lei, venituri din abur, rezul­tat din nerealizarea producţiei şi neaplicării preţului luat în calcul la fundamentarea de buget, respectiv 86,8 lei/Gcal începând cu luna iunie 2015 la SC Ciech Soda România SA şi 98,8 lei/Gcal la SC Oltchim SA; veniturile din producţia de energie termică facturate la SC Ciech Soda România SA sunt majorate cu un venit de 13,22 milioane de lei, care reprezintă contravaloarea tran­sfe­rului către CET Govora a 430.000 EUA, respectiv 0,43 EUA/Gcal care, conform ac­tului adiţional la contractul comercial de vân­za­re a energiei termice nr. 33239/27 de­cembrie 2006, stabileşte ca, pentru fie­care gigacalorie furnizată de CET Govora, SC Ciech Soda România SA va transfera către CET Govora contravaloarea a 0,43 EUA certificate CO2, astfel că preţul mediu rezultat pentru o gigacalorie este de 90 lei/Gcal; 15,43 milioane de lei minus veni­turi din energie electrică, rezultat din nerea­li­za­rea producţiei estimate şi datorită preţului de facturare, mai mic faţă de preţul luat în calcul la fundamentarea de buget.

2016 vine cu sute şi sute de disponibilizări
După cum vă informam la vremea respectivă, legislativul judeţului a avut de luat o decizie aproape ireală pentru un an electoral: disponibilizări în masă la CET Govora! Pentru anul 2016, se prevede reducerea numărului de personal prin externalizări de activităţi şi pensionarea a unui număr de 150 de persoane, reducerea fondului de salarii cu circa 10%, precum şi disponibilizarea cu salarii compensatorii a unui număr de 250 de persoane. 400 de capete. Numai în acest an. La anul, la fel de mulţi trebuie să plece aducând o cotă incredibilă: 800 de mineri daţi afară în 2016 şi 2017!!! Cine poate crede aşa ceva?
Iată explicaţia oficială: „Această măsură se impune în condiţiile neaplicării măsurii aprobată de Consiliul Judeţean Vâlcea pentru anul 2015 prin bugetul iniţial, şi anume disponibilizarea a 194 de persoane. Pentru anul 2017, se prevede reducerea numărului de personal prin externalizări ale unor activităţi şi pensionări, pentru 150 de persoane, precum şi disponibilizarea cu salarii compensatorii a altor 250 de persoane. La fundamentarea cheltu­ielilor CET Govora pentru anii 2016 şi 2017, s-au luat în calcul cheltuielile cu desulfurarea (testele de funcţionare cu gaze de ardere pentru instalaţia de desulfurare, conform adresei Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 23 octombrie 2015), activitate care va demara începând cu data de 14 martie 2016, estimată la nivelul sumei de 6 milioane de lei pentru anul 2016, la un număr de 4.200 de ore de funcţionare, respectiv 8 milioane de lei în anul 2017. Rezultatul înregistrat de CET Govora la 30 septembrie 2015 şi estimările pentru trimestrul al IV-lea din 2015, comparativ cu bugetul aprobat iniţial, sunt influenţate de înregistrarea pe venituri din provizioane a sumei de 34 de milioane de lei, care reprezintă bonusul de cogenerare reţinut de Transelectrica pentru anul trecut, în sumă de 18,85 milioane de lei, şi anul 2015, în sumă de 17,43 milioane de lei până la luna iunie 2015 (prin punerea în aplicare a Deciziei nr. 738/28 martie 2014, reprezentând supracompensarea aferentă perioadei 2011-2013). Rezultatul efectiv al anului 2015 este influenţat pozitiv de reluarea la venituri din provizioane a bonusului reţinut în anul 2014 (în sumă de 18,85 milioane de lei). Rezultatul estimat, respectiv pierdere în sumă de 49,12 milioane de lei, va fi influenţat de înregistrarea penalităţilor calculate de principalii furnizori şi prestatori de servicii, în sumă de 14,37 milioane de lei, precum şi de condiţiile care vor fi impuse de auditorul extern. Rezultatul acestui an de la CET Govora va fi influenţat şi de înregistrarea transferului de active de la Complexul Energetic Oltenia, în situaţia în care se va finaliza transferul până la data încheierii exerciţiului financiar. Analizând indicatorii financiari ai CET Govora pentru perioada 2015, 2016 şi 2017 rezultă următoarele: creşterea veniturilor din activitatea de bază în anii 2016 şi 2017 prin creşterea de preţ atât la SC Ciech Soda România SA, precum şi la SC Oltchim SA (10% în anul 2016 şi 5% în anul 2017); reglementarea transferului a 140.000 EUA de la SC Oltchim SA (respectiv 0,43 EUA/Gcal), ceea ce înseamnă majorarea veniturilor din abur; reducerea cheltuielilor cu combustibilul, respectiv cărbune, datorită reducerii costului de extracţie pe tona de cărbune la activitatea de minerit, de la 75 lei/tona în anul 2015, la 60,7 lei/tona în anul 2017 şi creşterea producţiei de cărbune la 1,95 milioane de tone de lignit în anul 2016; reducerea cheltuielilor cu personalul atât la activitatea centralei (producere şi distribuţie energie electrică şi termică), cât şi la activitatea de minerit, prin realizarea programului de restructurare şi reorganizare a CET Govora, care are ca rezultat reducerea costului cărbunelui şi îmbunătăţirea rezultatului economic al societăţii.”

Finalizarea transferului, printre măsurile de salvare…
Pentru revenirea pe linia de plutire, CET Govora şi-a propus să crească ritmul de încasare a creanţelor restante de la populaţie şi agenţi economici prin măsuri specifice, cu trei milioane de lei, pe an, în anul 2016 şi anul 2017, din soldul estimat la sfârşitul anului 2015, în sumă de 24 de milioane de lei. Prin finalizarea transferului de afacere, activitatea de exploatate minieră de la EMC Berbeşti va trece la CET Govora, concomitent cu eşalonarea datoriei pe o perioadă de 10 ani, reprezentând contravaloarea cărbunelui livrat de Complexul Energetic Oltenia şi neachitat până la data 31 iulie 2014. Achitarea preţului de transfer se va face astfel: 2,25 milioane de lei pe an în perioada 2015-2017 şi 25,34 milioane de lei pe an, în perioada 2018-2024. Efectul asupra rezultatului contabil reportat este de creştere a pierderii cu suma de 43,93 milioane de lei, reprezentând penalităţi de întârziere neînregistrate şi cu provizionarea problemelor de mediu, în sumă de 47,9 milioane de lei. Măsura 12 prevede eşalonarea datoriei CET Govora către Complexul Energetic Oltenia, rezultată din livrările de cărbune după consolidarea creanţelor CEO în transferul de afacere. Soldul datoriei curente a CET Govora către Complexul Energetic Oltenia se ridică la suma de 12,73 milioane de lei, din care 1 milion de lei reprezintă penalităţi. Eşalonarea datoriei în perioada 2017-2018 este necesară funcţionării în condiţii de normalitate a societăţii şi trebuie reglementată în contextul finalizării preţului de transfer.
Revenind la arhiva CJ: „Programul de investiţii al CET Govora, pentru anul 2015, a fost în sumă de 45,33 milioane de lei, din care: investiţii în curs – 11 milioane de lei; investiţii noi – 11,68 milioane de lei; investiţii efectuate la imobilizările existente (modernizări) – 6,66 milioane de lei; dotaţii – 950.000 de lei; rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii (credit furnizor) – 15 milioane de lei. Pentru anul 2016, nivelul investiţiilor la CET Govora va fi de 41 de milioane de lei. CET Govora a identificat mai multe măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut, pentru reducerea arieratelor în vederea continuării activităţii şi evitarea blocajului financiar. Prima măsură prevede încasarea creanţelor avute de CET Govora la SC Ciech Soda România SA. La această dată, în conformitate cu actul adiţional nr. 12/2013 la contractul de livrare de energie termică, soldul creanţei eşalonate la plată în perioada 2015-2017 la SC Ciech Soda România SA, este de 36,46 milioane de lei. În prezent sunt purtate negocieri pentru încasarea anticipată a ratelor aferente perioadei noiembrie 2016 – decembrie 2017, în valoare de 17,8 milioane de lei în rate lunare egale, de 4,45 milioane de lei, în perioada decembrie 2015 – martie 2016. Astfel, arieratele anilor 2015 şi 2016 ale CET Govora se diminuează cu ratele aferente anului 2017. A doua măsură prevede identificarea surselor de finanţare pentru acoperirea deficitului de 637.621 de certificate CO2, aferente anului 2015. Pentru anul acesta, CET Govora înregistrează un deficit de 637.621 de certificate CO2, în valoare 24,15 milioane de lei, care urmează să fie depuse în luna martie 2016. O posibilă sursă de finanţare o reprezintă încasarea anticipată de la SC Ciech Soda România SA, în luna martie 2016, a cotei de certificate CO2 aferentă anului 2016, care urma să se achite de către SC Ciech Soda România SA în luna decembrie 2016. Măsura 3 prevede aprobarea de către Consiliul Judeţean Vâlcea a vânzării acţiunilor deţinute de CET Govora la SC Ciech Soda România SA. În cursul anului 2015, pentru a deveni acţionar unic, SC Ciech Soda România SA a emis oferte de răscumpărare a acţiunilor deţinute de CET Govora. Având în vedere necesarul de surse de finanţare, CET Govora poate da curs acestor demersuri şi poate încasa suma de 6,14 milioane de lei, cu care să diminueze valoarea arieratelor. Această măsură, propusă de CET Govora, va face obiectul unei analize separate, în eventualitatea iniţierii unui proiect de hotărâre a Consiliului Judeţean Vâlcea care să reglementeze tranzacţia. Cea de-a patra măsură prevede încasarea creanţei CET Govora la SC Oltchim SA, înregistrată după deschiderea insolvenţei. În cursul lunii septembrie 2015, a fost aprobat planul de reorganizare a SC Oltchim SA, prin care s-a stabilit achitarea a 30% din creanţa de 136,9 milioane de lei, cu care CET Govora s-a înscris la masa credală, după finalizarea privatizării SC Oltchim SA. Acest fapt conduce la o situaţie financiară dificilă pen­tru CET Govora. După deschiderea insol­venţei, SC Oltchim SA a acumulat datorii faţă de CET Govora în sumă de 50,3 mili­oane de lei, pe care s-a angajat să le achite astfel: 2,5 milioane de lei, în anul 2015; 6 milioane de lei, în 2016; 10,5 milioane de lei, în 2017; 12 milioane de lei, în 2018 şi 19,3 milioane de lei în anul 2019. Pentru asigurarea surselor de finanţare a activităţii curente a CET Govora se impune majorarea ratelor din propunerea de eşalonare făcută de SC Oltchim SA astfel: 12 milioane de lei în anul 2016; 19 milioane de lei în anul 2017 şi 16,8 milioane de lei în anul 2018”.