Situația banilor APIA: 280.850,99 lei pentru motorina a 41 de fermieri


Prin intermediul unui comunicat oficial de presă cu semnătura directorului executiv, Adrian Pintea, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că ,în luna decembrie a anului 2015, a fost finalizată verificarea cererilor trimestriale de solicitare a Ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, aferente trimestrului III: „După finalizarea verificărilor, cantitatea totală determinată a fost de 138.245.548 litri, echivalent a 248.513.630 lei. În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.880/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind scheme de ajutor de stat care se acordă în agricultură, plafonul alocat pentru 2015 a fost inițial de 270.697.250 lei. În luna decembrie 2015, prin Hotărârea de Guvern nr. 967/2015 pentru modificarea art.10 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat, alocarea inițiala a fost suplimentată până la suma de 377.472.250 lei. Din suma totală alocată în anul 2015, în cuantum de 377.472.250 lei, pentru trimestrul I și II al anului 2015 a fost decontată suma de 248.328.175,30 lei, diferența de 129.144.074,70 lei fiind alocată trimestrului III, reprezentând un procent de 52% din cantitatea de motorină aferentă trimestrului III, în vederea încadrării în plafonul alocat. Diferența de 48% aferentă cantității de motorină din trimestru III se va asigura și se va deconta din bugetul anului 2016, în perioada imediat următoare.  Facem precizarea că sumele necesare pentru decontarea cheltuielilor aferente acestui tip de ajutor de stat, se stabilesc anual prin Hotărâre de Guvern. Cantitatea determinată pentru fiecare trimestru se stabilește prin ordin comun al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Ministerului Finanțelor, cu încadrarea în plafonul stabilit prin Hotărâre de Guvern. Menționăm că nu există niciun impediment pentru decontarea restului de plată pentru trimestrul III, din bugetul național aferent anului 2016.
La nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Vâlcea, pentru ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură aferent trimestrului III al anului 2015 s-a decontat ,până în acest moment, suma totală de 280.850,99 lei, la un număr de 41 de beneficiari, după cum urmează: Sector vegetal: 16 beneficiari ai unei sume totale de 135.092,42 lei, reprezentând 75.155,772 litri motorină;    Sector zootehnic: 25 beneficiari ai unei sume totale de 145.758,57 lei, reprezentând 81.089,668 litri motorină” este textul Agenției.