PREFECTUL LE-A SOLICITAT PRIMARILOR să se asigure că instituțiile publice eligibile au înaintat documentațiile pentru a beneficia de facturi reduse


Mihai Oprea, prefectul județului Vâlcea, a solicitat administrațiilor locale să se asigure că școlile, instituțiile de cultură și spitalele au înaintat documentația necesară pentru a beneficia de plafonarea și compensarea facturilor de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale.
În acest scop, Instituția Prefectului Județul Vâlcea a emis o circulară vizând aplicarea Legii nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022.
Pentru a accesa măsurile deja active, beneficiarii mecanismului de plafonare și compensare a facturilor de furnizare a energiei electrice din categoriile menționate de Legea nr. 259/2021 (art. 1, literele c, d, e, f,) pot solicita în continuare, fiind considerați a fi încă în termen, recalcularea facturilor pentru furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale începând cu luna noiembrie 2021.

Cine poate beneficia de plafonarea și compensarea facturilor?

De aceste reduceri ale valorilor facturilor la energie electrică și gaze naturale pot beneficia atât instituții publice, cât și societăți private, după cum urmează:
• microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizate potrivit legii;
• spitale publice şi private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unităţi de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi creşe;
• organizaţii neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum şi unităţile de cult, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată;
• furnizori publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
• instituții de cultură;
• unități și instituții de învățământ.
„Guvernul a demarat plățile către furnizorii de gaze și energie electrică, conform mecanismului de compensare stabilit de cadrul legal. Aceste plăți vor continua pe toată durata de implementare a măsurilor de protejare a populației și economiei de efectele creșterii prețurilor la energie și gaze naturale”, se arată într-un comunicat transmis de Prefectura Vâlcea pe marginea acestui subiect.