Precizări POSCCE la Ghidul pentru investiții mari!


Camera de Comerț și Industrie Vâlcea anunță că OI IMM a publicat o erată la Ghidul Solicitantului pentru Operațiunea 1.1.1.A “Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.065.000 și 6.375.000 lei pentru investiții în întreprinderile mici și mijlocii”, publicat pe site-ul OI IMM pe data de 23 mai 2011. Astfel, la Capitolul 1.4 (pag. 7) în loc de: „Apelul de proiecte cu termen limită se lansează în 16 mai 2011 și constă în primirea Cererilor de finanțare până la termenul limită de 16 august 2011”, se va citi: Apelul de proiecte cu termen limită se lansează în 23 mai 2011 și constă în primirea Cererilor de finanțare până la termenul limită de 23 august 2011, ora 9.00.