Pompierii au bifat „Planul gestionării situațiilor de urgență pe 2015”


Planul pentru asigurarea cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență se întocmește anual, în conformitate cu prevederile HG nr.1040 din 9 august 2006. La nivel județean, planul este elaborat în baza planurilor comitetelor locale pentru situații de urgență. După aprobare, se transmite la IGSU în vederea întocmirii planului la nivel național.
Din datele furnizate de colonel Adrian Mesescu, inspector șef ISU Vâlcea, asigurarea resurselor umane la nivel de județ este realizată în proporție de 91%, astfel dintr-un necesar de 3.925 persoane sunt asigurate 3.588, existând un deficit de 337 de persoane. În ceea ce privește asigurarea cu resurse financiare, dintr-un total de 1.171,317 mii lei – cheltuieli, ISU Vâlcea are 281,317 mii lei – cheltuieli materiale (achiziționate de carburanți, lubrefianți, hrană etc.) și 890,00 mii lei – cheltuieli de capital (lucrări publice și inginerești la construcții, instalații și amenajări).