Poliţiştii vâlceni au prezentat raportul pe anul 2014


Prin intermediul unui comunicat de presă, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vâlcea prezintă bilanţul activităţilor desfăşurate anul trecut. În rândurile următoare puteţi vedea prima parte a acestui amplu raport realizat de către poliţiştii vâlceni.
Perioada anului 2014 s-a caracterizat prin continuarea procesului de eficientizare a activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, atât sub aspect conceptual, cât şi organizaţional, urmărindu-se atingerea standardelor impuse de Uniunea Europeană, având ca rezultat menţinerea sub control a fenomenului infracţional, creşterea nivelului de încredere a cetăţenilor în poliţie şi a gradului de satisfacţie faţă de prestaţia acestei instituţii. Obiectivele urmărite în cadrul acestui proces au constat în crearea unui sistem integrat pe toate liniile de muncă, bazat pe apropierea de comunitate, abordarea fenomenului infracţional într-o manieră pro-activă axată pe prevenire, descentralizarea deciziei şi asigurarea unor resurse umane şi materiale adecvate scopului de creştere a performanţei.
Activitatea inspectoratului a fost focalizată pe îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul de acţiuni al Inspectoratului General al Poliţiei Române pentru anul 2014. Plecând de la priorităţile Poliţiei Române, la nivelul I.P.J. Vâlcea s-a urmărit:
– creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală şi siguranţa rutieră;
– destructurarea grupurilor infracţionale;
– asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene;
– asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române. Realizări în domeniul propriu de competenţă

1.Prevenirea criminalităţii

Activităţile de prevenire în anul 2014 au urmărit programele, proiectele şi planurile de prevenire a criminalităţii în baza priorităţilor Poliţiei Române. Activităţile desfăşurate au fost structurate pe 3 programe cadru de prevenire: Prevenirea infracţiunilor de furt, Prevenirea delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor şi Prevenirea infracţiunilor cu violenţă. Activitatea de prevenire a criminalităţii s-a realizat şi prin organizarea a 46 razii, 1804 acţiuni cu efective lărgite şi 29.021 controale directe. În urma acestor activităţi specifice poliţiei, s-au aplicat 70.249 contravenţii, în valoare de 19.278,33 mii lei.

2.Combaterea criminalităţii

Combaterea criminalităţii reprezintă cel mai important segment al activităţii poliţiei, eforturile concentrându-se în special pe descoperirea faptelor de natură penală, identificarea autorilor, probarea activităţii infracţionale şi tragerea acestora la răspundere.
Referitor la infracţionalitatea sesizată, numărul absolut al infracţiunilor a scăzut faţă de 2013 cu 2.407 infracţiuni, județul Vâlcea situându-se în prezent pe locul 34 pe țară, cea mai bună poziţie înregistrată în ultimii ani.
În acelaşi timp, privitor la infracţionalitatea stradală sesizată, inspectoratul se situează pe locul 18 cu 390 infracţiuni, înregistrând cea mai mică valoare faţă de anii trecuţi, respectiv 390 infracţiuni. (-37 faţă de 2013, -56 faţă de 2012 şi -89 faţă de 2011). Scăderea infracţionalităţii stradale sesizate şi a celei sesizate în general, indică printre altele şi o mai mare eficienţă a activităţilor preventive desfăşurate.
Un aspect important îl constituie trendul descendent al infracţionalităţii sesizate de natură judiciară, ceea ce face ca judeţul nostru să se regăsească pe locul 33 la nivel naţional raportat la volumul criminalităţii. Cu excepţia lunii ianuarie când infracţionalitatea sesizată a fost mai mare în anul 2014 faţă de 2013, în restul perioadei numărul infracţiunilor sesizate a fost mai redus în anul 2014.
În funcţie de mediul de producere a infracţiunilor sesizate, evoluţia criminalităţii se prezintă astfel: în mediul urban infracţiunile sesizate au scăzut cu 12,75% de la 7.498 la 6.542, faţă de anul 2013, iar în mediul rural au scăzut cu 20,96%, de la 6.814 la 5.386. Ponderea o reprezintă infracţiunile de natură judiciară (63,25% din totalul infracţiunilor sesizate), aspect care se regăseşte şi la nivel naţional.
În anul 2014, la nivelul judeţului Vâlcea, din totalul celor 11.951 fapte penale sesizate, cea mai mare pondere au avut-o următoarele genuri de fapte: furtul (3.420 fapte; 28,62%), lovirea sau alte violenţe (2.060 fapte; 17,24%), distrugerea (873 fapte; 7,30%), infracţiunile la regimul rutier (691 fapte; 5,78%), amenințarea (570 fapte; 4,77%), înşelăciunea (485 fapte; 4,06%), vătămarea corporală din culpă (472 fapte; 3,95%), abuzul în serviciu (394 fapte; 3,30%), infracţiunile silvice (316 fapte; 2,64%), abandon familie (273 fapte; 2,28%), falsul în înscrisuri (263 fapte; 2,20%), tulburarea de posesie (246 fapte; 2,06%), evaziunea fiscală (192 fapte; 1,61%), delapidarea (155 fapte; 1,30%), violarea de domiciliu (133 fapte; 1,11%), mărturia mincinoasă (126 fapte; 1,05%). Această creștere se datorează intrării în vigoare a noului Cod penal și a noului Cod de procedură penală, fapt ce a impus o nouă procedură de înregistrare a dosarelor penale cu urmărirea penală începută, precum și noi competențe ale organelor de poliție.
2.1. Criminalitatea gravă, comisă cu violenţă
În politica de combatere a criminalităţii, eforturile s-au focalizat pe contracararea infracţiunilor grave săvârşite contra vieţii şi integrităţii corporale a persoanei. Este semnificativ că în perioada analizată nu s-au comis omoruri la comandă sau pentru reglarea de conturi între grupări criminale rivale. Au fost sesizate 2 infracţiuni de omor (-1) şi nu au fost sesizate tentative de omor, lovituri cauzatoare de moarte ori tâlhării urmate de moartea victimei.
La infracţiunile sesizate contra persoanei faţă de anul 2013 înregistrăm o scădere cu 445 fapte, procentual reprezentând -11,43%. Se înregistrează cea mai mică valoare din ultimii 6 ani. Ponderea infracţionalităţii contra persoanei este dată de infracţiuni de mică violenţă, respectiv de „loviri şi alte violenţe”, dar şi de infracţiunile de „ameninţare”, care până în 2006 erau de competenţa instanţelor de judecată. Doar cele două categorii precizate reprezintă de 76,29% din totalul criminalităţii contra persoanei.
2.2. Criminalitatea contra patrimoniului
Pe linia infracţiunilor contra patrimoniului, în anul 2014 au fost sesizate 5.312 infracţiuni, fiind cea mai mică valoare înregistrată în ultimii 6 ani. O pondere importantă din infracţiunile contra patrimoniului o deţin furturile (3420; 64,38%). Raportat la furturi, cauzalitatea este una complexă şi care impune luarea de măsuri atât cu caracter preventiv, cât şi de combatere în acest domeniu.
2.3. Criminalitatea stradală
Infracţiunile stradale sesizate au cunoscut un trend descendent la nivelul judeţului de la 543 fapte în anul 2009, la 525 în anul 2010, la 479 în anul 2011, la 446 în anul 2012, la 427 în anul 2013 şi la 390 în anul 2014 ceea ce reprezintă un aspect foarte important, având în vedere impactul social deosebit al acestor infracţiuni. Scăderea numărului de infracţiuni se reflectă şi în volumul criminalităţii, ceea ce face ca Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea să se situeze pe locul 18. Din totalul acestora, un număr de 368 fapte penale (94,36%) au fost comise în mediul urban şi 22 fapte penale (5,64%) în mediul rural, 131 fapte penale (33,59%) au fost comise pe timp de zi și 259 fapte penale (66,41%) au fost comise pe timp de noapte.
2.4. Criminalitatea în mediul rural
În mediul rural au fost sesizate 5.386 infracţiuni (-1.428; -20,96%) şi astfel putem afirma că situaţia este una pozitivă la acest indicator.
2.5. Regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase
Anul 2014 s-a caracterizat prin derularea mai multor planuri de acţiune, declanşate la nivel naţional, respectiv „FOC DE ARTIFICII 2013 – 2014” privind legalitatea desfăşurării operaţiunilor cu obiecte pirotehnice, „CINEGETIC–2014” privind verificarea respectării normelor legale referitoare la vânătoare „FITOS II 2014” pe linia respectării regimului substanţelor pentru protecţia plantelor. În judeţul Vâlcea în urma verificărilor deţinătorilor de arme, s-au constatat 6 infracţiuni şi 4 contravenţii la regimul armelor, fiind dispusă măsura de anulare a dreptului de deţinere, port şi folosire faţă de 9 persoane. În perioada analizată, au fost constatate 75 infracţiuni la Legea 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor (+28 faţă de 2013), 18 infracţiuni la Legea 126/1995 privind regimul materialelor explozive (-2 faţă de 2013) şi 130 infracţiuni la Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului (+108 faţă de 2013). În cadrul dosarelor penale întocmite au fost ridicate în vederea confiscării 59 arme de foc, 386 cartuşe, 110 kg obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice, 99,75 kg substanţe toxice, 7 trofee, 170 kg carne vânat şi un autoturism.
2.6. Criminalitatea economico – financiară
Combaterea fenomenului infracţional ce se manifestă în sfera economico-financiară reprezintă principala misiune a poliţiei de investigare a criminalităţii economice, iar maniera de abordare a constat în direcţionarea eforturilor spre combaterea ilegalităţilor grave din economia judeţului. În contextul scăderii infracţionalităţii sesizate, faptele penale de natură economică înregistrează o uşoară scădere, respectiv de la 2.138 la 1.916, cu 10%. Activitatea de constatare a infracţionalităţii de natură economică s-a materializat în 51 rechizitorii la nivelul unităţilor de parchet, ceea ce a făcut ca inspectoratul să ocupe locul 19 la nivel naţional.

Comisar şef de poliţie
SĂRDĂRESCU NICOLAE

Posting....