Peștereanu aruncă bomba privind viitorul carierei Bistrița: „Termenul nu este noiembrie, ci iunie 2017!”


• edilul costeștean spune că rămâne optimist, dar că timpul pentru acțiune este la jumătate din cel rostit de liderul sindicatului „Sodistul”

Săptămâna trecută, Adrian Mu­gioiu, liderul sindicatului „So­distul” de la USG, își exprima dezamăgirea și disperarea față de modul cum este gestionată situația exploatării de calcar de la Bistrița la doar câteva luni și metri de epui­zarea perimetrului: „Circa 6.000 de locuri de muncă desființate, peste 600.000.000 euro/an diminuare a cifrei de afaceri la nivelul județului Vâlcea și peste 100.000.000 lei/an pierderi la bugetul de stat prin impozite și taxe care nu vor mai fi colectate”, era esența SOS-ului venit dinspre Sodă.
Dar până la Uzinele Sodice Govora, primul impact al epuizării perimetrului va fi la Costești, fapt cunoscut și recunoscut în repetate rânduri de către edilul PSD, Toma Peștereanu: „Eu refuz să intru în panică. În fapt, vorbesc aproape zi de zi cu directorul exploatării și știu că există deja un ordin al Ministe­rului Mediului în acest sens. Deci, șanse sunt pentru rezolvarea situa­ției și emiterea unei HG salva­toare pentru Vâlcea și vâlceni. Sigur că șansele scad de la o zi la alta, dar eu cred că o s-o scoatem la capăt până spre mai – iunie, anul acesta. Mai târziu este inutil, în noiembrie nici nu se mai pune problema să salvăm ceva. Dacă nu se face pasul în următoarele trei luni, suntem terminați… Eu, vă repet, rămân optimist!”.

Costi a găsit soluția pentru cariera Bistrița: încă un comunicat de presă!

Cum vede legislativul județului impasul de la Bistrița? În textul amplu al comunicatului oficial de presă, Consiliul își face un bilanț al hârtiilor și demersurilor fă­cute pentru dezamorsarea situa­ției: Pentru rezolvarea problemei cu care se confruntă Sucursala Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea în obţinerea unei noi licenţe de concesiune pentru exploatarea calcarului, materie primă necesară menţinerii în funcţiune a socie­tă­ţilor de pe platforma chimică Rm. Vâlcea – Sud, preşedintele Consi­liu­lui Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a solicitat oficial, atât domnului viceprim-ministru şi mi­nistru al Mediului, Daniel Cons­tantin, cât şi domnului ministru al Economiei, Alexandru Petrescu, să analizeze şi să întreprindă, cu celeritate, demersurile necesare preîntâmpinării unor probleme cu implicaţii economice şi sociale foarte grave, la nivelul judeţului Vâlcea. Situaţia, a cărei rezolvare o solicită celor doi miniştri preşe­dintele Constantin Rădulescu, este generată de suprapunerea, pe o su­prafaţă de cca. 16 hectare, a perimetrului ariei naturale protejate (Parcul Naţional Buila – Vântu­ra­riţa, înfiinţat în anul 2004) cu cel minier (cariera Bistriţa – Costeşti).
„Având în vedere că supra­pu­nerea constatată afectează zona de dezvoltare a treptelor supe­rioare ale carierei, care trebuie să asigure menţinerea capacităţii de producţie pe termen mediu şi lung, fără rezolvarea acestei probleme, obţinerea, de către Sucursala Ex­ploa­tarea Minieră Râmnicu Vâl­cea, a unei noi licenţe de conc­e­siune pentru exploatarea calcarului în zona Bistriţa – Costeşti este im­posibilă. Actuala licenţa a fost apro­bată prin H.G. nr. 652/04.08.2000 şi este valabilă 20 de ani. Deşi în timp au fost între­prinse numeroase demersuri şi intervenţii, atât la Consiliul Ştiinţific al Parcului Naţional, cât şi la Mi­nis­terul Mediului, corectarea erorii, prin modificarea limitelor ariei na­turale protejate, nu s-a realizat.
În momentul actual, s-a găsit varianta de soluţionare prin modifi­carea limitelor parcului, în sensul măririi suprafeţei acestuia în par­tea centrală şi de est, cu o supra­faţă de trei ori mai mare decât cea necesară pentru realizarea lucră­rilor miniere, care va fi scoasă în afara parcului naţional în partea de vest.
De altfel, Consiliul Judeţean Vâlcea şi Instituţia Prefectului – Ju­deţul Vâlcea au iniţiat şi transmis, încă de anul trecut, Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pro­iectul de hotărâre de Guvern pri­vind modificarea limitelor Parcului Naţional Buila – Vânturariţa, sta­bi­lite în anexa nr. 1 la Hotărârea Gu­vernului nr. 2151/2004, în vederea analizei, avizării şi supunerii spre adoptare.
Deoarece de la rezolvarea pro­blemei suprapunerii şi până la începerea efectivă a lucrărilor de exploatare, vor fi necesari circa doi ani pentru demersurile de obţinere a licenţei şi de pregătire a viitoarei exploatări, este imperios necesar să facem tot ce ţine de noi să convingem autorităţile competente să soluţioneze această problemă a Exploatării Miniere Râmnicu Vâlcea”, sună declarația lui Cons­tantin Rădulescu, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.