Peste 2.000 de copii cu dizabilități, în evidența Protecției Copilului Vâlcea


• 900 dintre ei au forme de handicap grav

Anul trecut, în evidența Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități, se aflau 2.230 de copii cu handicap (din familie și centrele de plasament). 923 dintre ei erau încadrați cu grad grav de handicap, 542 cu grad accentuat, 724 cu grad mediu și 41 cu grad ușor. Recent, a fost făcută reevaluarea stării de sănătate a 439 de copii cu dizabilități, 19 din centrele de plasament, iar restul aflați în familia naturală sau cu măsură de protecție la asistenți maternali /familie extinsă. Din totalul de 420 de copii aflați în familia naturală/asistent maternal/familie extinsă, 313 s-au prezentat pentru reevaluare, iar 107 reprezintă cazuri noi. Potrivit datelor furnizate de către Nicolae Badea (foto), director DGASPC Vâlcea, din cei 107 copii, 13 au grad de handicap grav, 17 – grad accentuat, 50 – grad mediu, iar 27 – grad ușor. În centrele şi serviciile de recu­perare ale DGASPC Vâlcea (5 centre pentru copilul cu dizabilităţi, dintre care unul este centru de zi), copiii cu handicap beneficiază de servicii de primire şi găzduire temporară, asistenţă medicală şi îngrijire, recuperare și reabilitare, consiliere psihologică, recreere şi socializare, educare, suport emoţional, reintegrare familială şi comunitară. De asemenea, copiii cu dizabilităţi aflaţi în familie beneficiază de servicii de îngrijire, recuperare şi reabilitare în centre de zi publice şi private, care funcţionează în mediul urban.