Păsat, reales preşedinte al CJ Vâlcea la a şaptea extraordinară!


• omul lui Cristian Buican, votat a doua oară în nici jumătate de lună în fruntea legislativului judeţean

Continuă haosul în care a alu­ne­cat Consiliul Judeţean după tre­cerea în nefiinţă a preşedintelui Cî­lea. După opt şedinţe, dintre care şapte extraordinare, progra­ma­te în ultima lună, nici până acum nu se poate spune cu preci­zie cine conduce legislativul. PNL-ul şi PSD-ul îşi traduc după propriul interes textul Legii 215, Legea administraţiei publice locale. Ca ruşinea să fie completă, nici Prefectura nu are curajul să pună definitiv lucrurile la punct şi să aibă coerenţă în această problemă.
Ieri, aleşii judeţului s-au reunit pentru o primă extraordinară din 2015, convocată abia luni la ora 15.00, după ce, şase ore mai de­vreme prefectul Cornoiu atacase în contencios hotărârile privind alegerea preşedintelui interimar al Consiliului Județean. În fapt, la 19 decembrie 2014, într-o şedinţă extraordinară, PNL îşi instalase omul în fruntea CJ-ului după un vot la care a participat chiar Gică Păsat! Ordinea de zi era simplă: Proiect de hotărâre privind luarea la cunoştinţă a consilierilor judeţeni despre demisia lui Gheorghe Pă­sat din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea care să exercite atribuţiile preşe­dintelui Consiliului Judeţean Vâlcea şi va­cantarea acestui post, Proiect de hotărâre privind luarea la cu­noş­­tinţă a consilierilor judeţeni despre demisia lui Gheorghe Păsat (foto) din funcţia de vicepre­şe­dinte al Consiliului Judeţean Vâl­cea, Pro­iect de hotărâre privind lua­rea la cunoştinţă a consilierilor judeţeni despre demisia lui Ro­mu­lus Bulacu din funcţia de vice­pre­şedinte al Con­si­liului Judeţean Vâlcea, Proiect de hotărâre privind revocarea Hotă­rârii nr.131 adop­tată în şedinţa extraordinară din 19.12.2014 a Consiliului Judeţean Vâlcea, Pro­iect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.132 adop­tată în şedinţa extraordinară din 19.12.2014 a Consiliului Judeţean Vâlcea, Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.133 adop­tată în şedinţa extraordinară din 19.12.2014 a Consiliului Judeţean Vâlcea, Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Con­siliului Judeţean Vâlcea, Pro­iect de hotărâre privind desem­na­rea unui vicepreşedinte care să exercite atribuţiile preşedintelui,
Proiect de hotărâre privind de­legarea unui consilier judeţean care să îndeplinească temporar atri­­buţiile vicepreşedintelui ce a fost desemnat să exercite atribu­ţiile preşedintelui.

Logica PSD

În startul şedinţei, vicepre­şedintele Dumitru Persu a refuzat să supună la vot ordinea de zi a şedinţei şi a mers până la capăt suspendând-o! Argumentele sale s-au legat de faptul că: atât Păsat cât şi Bulacu ar fi demisionat după atacul Prefecturii, deci au părăsit funcţii pe care nu le mai aveau; convocarea extraordinară nu respectă termenii legali pentru o situaţie excepţională, iar faptul că solicitarea a venit cu nici 18 ore până la întâlnire a împiedicat ajungerea proiectelor la comisiile de specialitate. După ce şi-a citit discursul, Persu a părăsit sala împreună cu toţi consilierii social-democraţi.

Logica PNL

Chiar dacă nu au recunoscut gafa din 19 decembrie când s-au votat singuri, Bulacu şi Păsat au avut grijă ca alegerea lor să fie făcută prin votul a 17 consilieri, ei abţinându-se de la vot, acum. Astfel, după boicotul şi exodul PSD, cei 18 rămaşi în sală l-au desemnat şi votat pe Romulus Bulacu să conducă lucrările şedinţei unde şi-au trecut toate punctele de pe ordinea de zi, realegându-l pe Gheorghe Păsat în fruntea CJ.

Posting....