Păsat pleacă în Malta


• șeful interimar al Consiliului Județean ia parte la o vizită de lucru organizată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia

ADR Sud-Vest Oltenia, în calitate de beneficiar și Ministerul Fondurilor Euro­pene implementează proiec­tul „Schimb de experiență și multiplicarea bunelor practici pentru instituțiile din Regiu­nea SV Oltenia și instituțiile similare din Statele Membre UE implicate în procesul de programare, implementare și în sistemul de manage­ment și control al Fondurilor Structurale la nivel regional”. Vizita este programată a se desfășura între 26 și 31 octombrie, în capitala insulei mediteraneene, Valletta.