Până pe 31 martie, la Tribunalul Vâlcea se vor judeca doar cauzele urgente


Având în vedere Hotărârea nr. 191 din 10 martie 2020, a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu dispoziţiile art. 23 alin.2 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.1375/2015, s-a întrunit colegiul de conducere al Tribunalului Vâlcea, pentru adoptarea măsurilor în scopul prevenirii răspândirii infecţiei cu Coronavirus SARS-CoV-2.
În temeiul disp. art. 23 alin. 8 din Regulamentul de ordine interioară, colegiul de conducere al Tribunalului Vâlcea hotărăște:
• Art. 1 În perioada 12 martie-31 martie 2020, cu reevaluarea situaţiei şi posibilitatea prelungirii, la Tribunalul Vâlcea se vor judeca numai cauzele urgente, potrivit anexelor la prezenta, cauzele care se soluţionează fără citare, iar în materie penală şi cauzele penale în care termenul de prescripţie se va împlini în curs de un an.
• Art. 2 În cauzele aflate pe rol cu termen de judecată stabilit în acest interval, urmează a se dispune amânarea fără a fi permis accesul părţilor şi publicului în sediul instanţei, în şedinţă nepublică şi fără a se dispune citarea părţilor care nu au termen în cunoştinţă. Necesitatea citării părţilor urmează a fi reevaluată în timp util, în funcţie de evoluţia situaţiei care a generat luarea prezentelor măsuri.
Art. 3. Cauzele urgente se vor judeca în şedinţă nepublică, urmând ca în sală să aibă acces numai părţile şi reprezentanţii acestora, pentru cauza respectivă.
Accesul persoanelor va fi limitat, astfel încât vor avea acces în instanţă numai participanţii în cauzele urgente şi care se judecă în ziua respectivă.
În acest scop, pentru aceste cauze vor fi întocmite liste de şedinţă separate, care se vor înmâna şi reprezentantului Jandarmeriei pentru a permite accesul acestor persoane. Cu ocazia întocmirii listei de şedinţă cu dosarele urgente, se va stabili ora pentru fiecare dosar în parte.

Informații despre programul arhivelor cu publicul

• depunerea înscrisurilor se va realiza în intervalul orar 10.00-12.00, acestea urmând a fi primite de un singur arhivar, potrivit planificării, la un birou situat cât mai aproape de intrarea în instanţă, acces având maxim două persoane deodată;
• pentru studierea dosarelor în timpul programului cu publicul, vor avea acces exclusiv părţile în cauzele urgente, verificarea urmând să se facă de către persoanele desemnate cu primirea înscrisurilor, iar pentru studiul cauzelor va fi permis accesul a cel mult două persoane simultan în fiecare arhivă;
• pentru eliberarea de copii legalizate ale hotărârilor sau a copiilor de pe orice alte înscrisuri din dosare, cererile se vor depune în timpul programului, urmând a fi eliberate numai în zilele de joi, în intervalul orar 10.00-12.00.

Stabilirea primelor termene de judecată se va face pentru date ulterioare începutului lunii mai

Procedura de verificare şi regularizare a cererilor de chemare în judecată, precum şi a căilor de atac, se va desfăşura în mod normal, urmând ca stabilirea primului termen de judecată să se facă după data de 1 mai 2020, cu excepţia cauzelor urgente.
Se restrânge prezenţa personalului instanţei la serviciu, în limita necesară realizării actelor urgente, potrivit măsurilor reglementate mai sus. În acest scop, judecătorii se vor coordona cu personalul auxiliar, în legătură cu prezenţa la serviciu.
Se interzice staţionarea persoanelor în interiorul sediului instanţei. În scopul asigurării respectării acestor măsuri, prezenta hotărâre se va comunica şi dispozitivului de jandarmi care asigură paza tribunalului.
• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Tribunalului Vâlcea