Joi, de la ora 13.00, ordinară „încărcată” la Consiliul Local al Râmnicului


La finele acestei săptămâni, mai precis joi, 30 ianuarie, se va desfășura ședința ordinară a acestei luni a Consiliului Local al Râmnicului. În rândurile de mai jos, vă prezentăm integral ordinea de zi a ședinței de joi, programată de la ora 13.00:
1.Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de „Cetățean de Onoare” domnului Emil Vețeleanu;
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea”;
3.Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială în Planul Urbanistic General al municipiului Râmnicu Vâlcea privind intravilanul în Cartierul Fețeni;
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „PUZ și RLU – Construire mic spațiu comercial/servicii, Sf. Calinic nr.1C – Municipiul Râmnicu Vâlcea”;
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – Imobil de birouri și spații multifuncționale și împrejmuire, str. Știrbei Vodă nr. 11 C, 13”, beneficiar: Neacșu Vasile, Neacșu Adriana Elena și Chiticariu Gabriela, Chiticariu Dragoș;
6.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului și concesionarea directă a acestuia;
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România pentru anul 2020;
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de membru al Asociației „Orașe Energie în România” pentru anul 2020;
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de membru al Patronatului Serviciilor Publice pentru anul 2020;
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA” în anul 2020;
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea, în anul 2020;
12.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;
13.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcției Administrării Domeniului Public, începând cu data de 01.01.2020;
14.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea;
15.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea;
16.Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor legale în vederea contractării unui împrumut bancar pentru investiții în valoare de 30.000.000 lei;
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizelor generale actualizate aferente proiectului „Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: A53, C16, A10, B2, C24”;
18.Proiect de hotărâre privind participarea Școlii gimnaziale „Spiru Haret” la proiectul „Educația – A doua șansă”, precum și finanțarea din bugetul local al municipiului a contribuției proprii;
19.Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor de salubrizare stradală, a tarifelor pentru lucrări de întreținere spații verzi și a tarifelor pentru lucrări reparații și/sau mentenanță;
20.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente serviciului de salubrizare aplicabile pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.01.2020;
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea chiriei nominale pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2020;
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de alocare a cheltuielilor indirecte și a cheltuielilor generale de administrație, pe activități, inclusiv anexele 1-7, la ETA SA;
23.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele sociale situate în Municipiul Râmnicu Vâlcea, bloc B, bloc C și bloc D strada Ostroveni;
24.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 1169/2002, încheiat cu societatea Agexim SRL;
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea folosirii stațiilor ETA, în perioada cursurilor, de către autocarul cu nr.de înmatriculare VL 74 CSI pentru transportul gratuit al elevilor cu handicap, însoțitorilor acestora și cadrelor didactice;
26.Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unui imobil – teren cu destinația de drum public;
27.Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al municipiului, a unui imobil teren cu destinația de drum public;
28.Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în materie civilă pentru a asista și a reprezenta Municipiul Râmnicu Vâlcea în dosarul nr. 566/46/2019;
29.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei nr. 5, pct.3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 11.12.2019.