Ordinară cu 25 de puncte la Primăria Râmnicului


Joi, pe 31 octombrie, cu începere de la ora 13.00, consilierii locali ai Primăriei Râmnicu Vâlcea sunt așteptați în sala de ședințe pentru a participa la întâlnirea ordinară aferentă lunii care urmează să se încheie. Proiectul ordinii de zi cuprinde 25 de puncte, după cum urmează:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la data de 30.09.2019.
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Teatrul municipal „Ariel” pentru anul 2019.
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2019.
4.Proiect hotărâre privind efectuarea unui schimb de imobile – terenuri.
5.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a serviciului de iluminat public.
6.Proiect de hotărâre privind efectuarea unui schimb de terenuri.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile.
8.Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri de organizare a intervențiilor pe timpul iernii 2019 – 2020 pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea.
9.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a imobilului – construcție „Clădire administrativă Cimitir Cetățuia”, în vederea obținerii autorizației de desființare.
10.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor pentru folosirea temporară a spațiilor de locuit situate în Căminul Nefamiliști G320, scara B, Internatul Grupului Școlar „Henri Coandă” și Colonia Nuci.
11.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea începând cu 01.11.2019.
12.Proiect de hotărâre privind reorganizarea structurii asistență medicală unități școlare din cadrul Serviciului Creșe și Asistență Medicală unități școlare, începând cu 01.11.2019.
13.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.11.2019.
14.Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de locuri destinate încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Râmnicu Vâlcea.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU – Construire imobil hotel – apartament la adresa Râmnicu Vâlcea, strada Ferdinand nr. 11, inițiator SC Electrovâlcea SRL.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „PUD – Construire clădire cu funcțiuni mixte, Calea lui Traian 54 C, Râmnicu Vâlcea”, beneficiar SC I+V SRL.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „PUD – Construire cofetărie cu locuință la etaj D+P+1E, garaj și împrejmuire, strada Kalamata nr. 8, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea”, beneficiari Petrică Roman și Elena Lavinia Roman.
18.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 249 din 29 august 2019, referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire baza sportivă TIP 1, sat Goranu, punctul Izlaz Goranu, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea”, cu modificările și completările ulterioare.
19.Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu pentru depozitarea temporară a deșeurilor reziduale de pe raza județului Vâlcea.
20.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.11, alin.(2) și (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 169/30.05.2019.
21.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților acționarului unic – Municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea PIEȚE PREST SA să hotărască cu privire la contractarea unui împrumut bancar – linie de credit.
22.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților acționarului unic – Municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea PIEȚE PREST SA să aprobe modificarea organigramei și a statului de funcții.
23.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 296/2019 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2019 – 2020.
24.Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 297/27.09.2019 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea.
25.Întrebări, interpelări și răspunsuri.