Orașul Călimănești a primit, gratuit, peste 20 de hectare de pădure


Recent, prin Hotărâre de Guvern, s-a aprobat transmiterea cu titlu gratuit a suprafeței de 203.500 mp, fond forestier din grupa I funcțională (vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.a. – păduri special amenajate în scop recreativ; păduri-parc), din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Regia Națională a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al orașului Călimănești, județul Vâlcea

Ce obligații va avea Primăria Călimănești după ce va primi pădurea?

Pentru suprafața de 203.500 mp (adică peste 20 de hectare), Primăria Călimănești va avea următoarele obligații:
a) să încheie un contrat de administrare cu un ocol silvic;
b) să respecte regimul silvic;
c) să evidențieze preluarea suprafeței respective în patrimoniul public al Orașului Călimănești;
d) să asigure elaborarea studiului de specialitate pentru suprafața de fond forestier încadrată în categoria funcțională 1.4.a – păduri special amenajate în scop recreativ; păduri-parc, care a făcut obiectul transmiterii și să-l depună în vederea avizării la comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, în termen de doi ani de la data aprobării transmiterii.

Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea va verifica îndeplinirea obligațiilor

După aprobarea transmiterii, este interzisă trecerea acestui teren în proprietatea privată a orașului Călimănești, prin hotărâre a consiliului local. Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea are responsabilitatea de a monitoriza aplicarea acestor obligații.
Predarea-preluarea suprafeței de 203.500 mp de fond forestier din grupa I funcțională se va face pe bază de protocol încheiat între Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și Orașul Călimănești, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern. După intrarea în vigoare a hotărârii, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanțelor vor opera în mod corespunzător datele din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Sursă foto: Arhivă