Opt accidente cu incapacitate temporară de muncă


83 de controale pe linia securității și sănătății în muncă au fost efectuate, luna trecută, de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea, aplicându-se 224 de sancțiuni contravenționale din care 224 avertismente. Au fost înregistrate opt accidente cu incapacitate temporară de muncă. Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficiențele constatate, dintre care amintim: evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale; elaborarea planului de prevenire şi protecție; efectuarea controlului medical periodic; efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă; dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru; dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecție; asigurarea controlului medical la angajare şi periodic; asigurarea de mijloace de protecție pentru prevenirea căderilor de la înălțime; s-a dispus efectuarea corespunzătoare a determinărilor pentru monitorizarea noxelor, la locurile de muncă unde noxele depășesc valorile admise și asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.
Datele prezentate ne-au fost furnizate de către șeful ITM Vâlcea, Ion Tănăsoiu.