Oltenia va avea spital regional


• instituția va fi realizată cu sprijinul Uniunii Europene

Recent, Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții (BEI) și-au dat acordul pentru acor­darea unui sprijin financiar des­tinat României în vederea cons­­truirii a trei spitale regionale. Acordul a fost deja semnat de către reprezentanții BEI și cei ai Minis­terului Sănătății din România, valoarea sprijinului acordat de Co­munitatea Europeană fiind de 1,5 milioane de euro. Asta în­seam­nă câte o jumătate de milion de euro pentru fiecare dintre cele trei spitale regionale care vor fi cons­truite în România.
Și vâlcenii se vor număra printre românii care vor beneficia în mod direct de serviciile medicale de calitate care vor fi prestate în cele trei spitale din țară, unul dintre acestea urmând să fie construit la Craiova. Adică la aproximativ 100 de kilometri față de cei mai mulți dintre locuitorii județului nostru. Ce­lelalte două orașe capitale re­gio­nale din țară care au fost ales ca locații ale viitoarelor spitale regionale sunt Cluj-Napoca și Iași.
Construirea noilor spitale propuse este inclusă în Strategia României pentru sectorul sănătății și în Pro­gramul Operațional Regio­nal pentru perioada 2014 –2020. Ele fac parte dintr-o rețea strate­gică ce numără opt spitale regio­nale, oferind o acoperire na­țio­­nală atotcuprinzătoare, cu servicii me­dicale inte­gra­te și asistență de înaltă calitate pentru pacienții care necesită intervenții prompte și care se află în condiții critice.

Ce au spus părțile semnatare ale contractului de finanțare europeană?

După semnarea contractului de finanțare, reprezentanții structu­rilor implicate au oferit mai multe declarații. În rândurile următoare, redăm câteva dintre acestea.
„Experții BEI vor consilia Ro­mânia asupra modului în care ser­viciile medicale pot fi îmbunătățite în țară. Suntem interesați să spriji­nim realizarea de facilități ultra­mo­derne, adică tipul de asistență de sănătate pe care cetățenii UE din secolul XXI o merită”, a declarat vicepreședintele BEI Vazil Hudák, responsabil pentru servicii de con­siliere, adăugând că România va beneficia de asistență prin inter­me­diul Platformei europene de con­siliere în materie de investiții (EIAH – European Investment Ad­vi­sory Hub), parte a Planului de in­ves­tiții pentru Europa lansat în 2014.
„Succesul oricărui proiect de investiții depinde în mod direct de modul în care este el pregătit. Banca Europeană de Investiții, prin Platforma europeană de consiliere în materie de investiții, este par­te­nerul de care avem nevoie pentru a pregăti în mod adecvat cele mai importante trei proiecte de investiții din sectorul sănătății românesc: spitalele regionale din Cluj, Iași și Craiova. Expertiza tehnică specia­lizată, oferită prin intermediul Plat­for­mei cu sprijinul financiar al Co­misiei Europene, va contribui în mod deosebit la eliminarea obsta­co­lelor din calea dezvoltării in­frastruc­turii esențiale și la imple­mentarea cu succes a Planului de investiții pentru Europa la granițele estice ale Uniunii”, a declarat Vlad Voiculescu, ministrul român al Sănătății.

Primele spitale care se construiesc în ultimele trei decenii!

Conform informațiilor oferite de către surse demne de încredere, cele trei spitale regionale vor fi pri­mele de anvergură care se cons­truiesc în țara noastră în ultimii 35 de ani! Cele trei noi facilități plani­fi­cate sunt amplasate în mod strate­gic, pentru a avea o arie de acoperire cât mai mare.
„Platforma europeană de consiliere în materie de investiții este o inițiativă comună a Comisiei Europene și Băncii Europene de Investiții, în cadrul Planului de investiții pentru Europa. Platforma oferă acces la o serie de programe și inițiative de consiliere și asis­tență tehnică, inclusiv prin rețeaua sa de instituții partenere. Pro­mo­torii de proiecte, autoritățile publice și companiile private pot beneficia de asistență tehnică pentru ca pro­iectele lor să depășească stadiul de propunere, să fie pregătite pen­tru a deveni obiective de investiții, precum și pentru a obține consi­liere în ceea ce privește sursele de finanțare adecvate și acces la o gamă unică de expertiză tehnică și financiară. Pentru a promova Pla­nul de investiții, Comisia a propus consolidarea sprijinului oferit la nivel local prin Platforma de consiliere, împreună cu furnizarea de asistență tehnică specializată, la același nivel, în întreaga UE”, se mai arată în comunicatul de presă la care am făcut referire.