Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

23 septembrie 2020

Oltchimul va fi cumpărat!


• AGEA Chimcomplex a aprobat achiziția combinatului vâlcean și finanțarea tranzacției
În ședinta AGEA din 14 martie, convocată de președintele Consiliului de Administrație, dr. ing. Băncilă Virgiliu, s-a aprobat participarea SC Chimcomplex SA la procesul de achiziționare a activelor SC Oltchim SA și / sau a părților sociale ale SC Oltchim SPV SRL și atragerea unor împrumuturi în valoare maximă de 95.000.000 euro în vederea completării fondurilor necesare achiziției.oltchim
Aprobările respective au venit în urma dezbaterilor care au avut loc iîn cadrul ședinței pe baza documentației tehnico-economice care fundamentează achiziția și finanțarea tranzacției. Acționarii au avut la dispoziție și informații detaliate care puteau fi consultate în urma semnării unor acorduri de păstrare a confidențialității.
Finanțarea achiziției Oltchim se va face din fonduri proprii existente, din capitalul obținut în urma majorării capitalului social al Chimcomplex și din credite contractate de la instituții bancare și nebancare.
„La majorarea capitalului social ne așteptăm să participe parteneri de afaceri care cunosc business-ul cu produse chimice și care vor să-și consolideze poziția de parteneri, devenind acționari. Acțiunea de majorare a capitalului social al Chimcomplex urmează să se realizeze etapizat în conformitate cu legislația în vigoare. Aceste aprobări ale AGEA, participarea la achiziția SC Oltchim și contractarea de credite pentru finanțarea tranzacției constituie o etapă importantă în demersurile Grupului SCR – acționar majoritar dr. ec. Ștefan Vuza – de constituire a Companiei Naționale de Chimie. Nucleul acestei companii va fi format din SC Chimcomplex SA Borzești și SC Oltchim SPV (acționar principal va fi SC Chimcomplex SA Borzești). La început, ambele societăți își vor păstra personalitatea juridică, vor funcționa inițial ca grup industrial denumit Compania Națională de Chimie și ulterior, funcție de evoluția legislației corporatiste, ca holding etc. Rolul acestei C.N. de Chimie va fi de polarizare, de atragerea altor societăți comerciale din industria chimică în acțiunea de consolidare, relansare și dezvoltare a acestei ramuri industriale. În acest mod, Grupul SCR se lansează în realizarea unui proiect remarcabil”, se arată în comunicatul de presă la care facem referire.

În rândurile următoare, prezentăm partea a doua a comunicatului de presă, în care conducerea Chimcomplex Borzești își exprimă, pe larg, punctul de vedere în privința achiziționării SC OLTCHIM SA.

• De ce acest proiect este lansat de Grupul SCR , de SC Chimcomplex SA Borzești?
• De ce în acest proiect este inclus de la început SC Oltchim SA Râmnicu Vâlcea?
• De ce este nevoie de un proiect remarcabil pentru industria chimică?

Industria chimică din România s-a bazat pe importante resurse de materii prime: petrol, gaze naturale, sare, calcar, minereuri etc., dar primele trei resurse au constituit matricea dezvoltării acestei ramuri industriale; așa s-au creat marile rafinării și combinate de produse petrochimice (chimia petrolului), de îngrășăminte chimice (chimia gazelor naturale) și de produse sodice / clorosodice (chimia sării). Pe Valea Trotușului. în anii 1960, s-au concretizat toate aceste ramuri ale chimiei: prelucrarea petrolului – Rafo Onești, produse petrochimice – CAROM Onești, prelucrarea sării și a gazelor naturale – Chimcomplex Borzești. Din această constelație, numai Chimcomplex strălucește și în prezent. La SC Chimcomplex SA Borzești, a avut loc o adevărată restructurare, dictată de exigențele economiei de piață. S-au oprit instalațiile energofage, instalațiile poluante și instalațiile nerentabile, dar s-au construit instalații noi cu consumuri energetice mici, instalații de prelucrare/valorificare a unor produse secundare, instalații de producere eficientă a energiei termice și, ulterior, două instalații de cogenerare, care asigură integral consumul de abur și 40% din consumul de energie electrică; s-au rezolvat problemele de protecția mediului. În evoluția societății se remarcă două puncte de inflexiune. Primul este reprezentat de construirea și punerea în funcțiune, în anul 1996, a electrolizei cu membrană schimbătoare de ioni – investiție de 75 mil. dolari – și privatizarea societății în anul 2003. Privatizarea și strategia aplicată de omul de afaceri Ștefan Vuza, care în 12 ani a lăsat profitul la dispoziția societății pentru dezvoltare, a făcut posibilă investirea altor 70 mil. euro în modernizarea instalațiilor. Remarcabilă este integrarea energetică realizată prin funcționarea instalațiilor de sodă și a centralelor de cogenerare. Politica de investiții concretizată prin această integrare energetică (în anul 2015 s-a pus în funcțiune instalația cogenerare 2) și remodernizarea din 2014 a instalației de sodă cu electrolizoare generația a V-a, a determinat obținerea de profit an de an, momentul culminant fiind anul 2015, cand EBITDA realizată a fost de 37 mil. lei, la o cifră de afaceri de 200 mil. lei. Astfel am fost pregătiți să dezvoltăm business-ul prin înființarea Companiei Naționale de Chimie.
SC Oltchim Rm. Vâlcea, companie aflată în insolvență, este un combinat cu profil asemănător cu SC Chimcomplex SA Borzești, realizat cu circa 10 ani mai târziu. La SC Oltchim SA se aplică tot chimia ăarii, dar în locul valorificării gazelor naturale, cum s-a procedat la Borzești, s-au valorificat unele materii prime petrochimice (etilena, propilena, etc.). Restructurarea industriei de prelucrare a petrolului, făcută de alții și neadaptarea politicii de investiții la realitatea economiei de piață au determinat intrarea în insolvență a SC Oltchim SA Rm. Vâlcea. Înainte de insolvență, Oltchim avea cinci fluxuri tehnologice și realiza cifre de afaceri de peste 500 mil. euro. În prezent, petrochimia de pe platforma Bradu este oprită, fabricarea PVC-ului este oprită, electroliza cu catod de mercur este oprită, instalațiile de pesticide sunt oprite, încât funcționează cu o singură instalație de electroliză pentru soda caustică; producția de oxoalcooli / plastifianți este oprită și trebuie reprofilată, iar producția de polioli / polieteri funcționează la 60% din capacitate. Acest nivel redus de funcționare, lipsa de creditare bancară și anumite probleme din trecut, cu toate eforturile extraordinare ale actualei echipe manageriale fac ca evoluția societății să fie imprevizibilă. Mai mult, la sfârșitul celor trei ani de aplicare a planului de reorganizare, creditorii nu au siguranța că vor primi o parte din creanțe, decât în condițiile în care se vor vinde activele viabile ale societății.

Cum se poate realiza vânzarea Oltchim?

Vânzarea s-ar putea realiza către un investitor care trebuie: să aibă know-how-ul operării unei astfel de afaceri; să dețină resursele financiare necesare preluării părților sociale; realizării investițiilor de mediu, modernizării instalațiilor pentru eliminarea locurilor înguste la cele trei fabricații și asigurării capitalului de lucru; să poată moderniza, integra și dezvolta instalațiile pentru a fi competitiv și pentru crearea a noi locuri de muncă.
Marii investitori din industria chimică au rezerve mari în a investi la Oltchim; consultanți importanți pentru privatizare în etapele anterioare au transmis documentații la peste 200 de firme prin care erau invitate să participe la procesul de privatizare. Nu au venit probabil din motive de nesiguranță economică și juridică, dar și din cauza riscurilor specifice Oltchim, respectiv probleme de mediu, probleme sociale și probleme de imagine.
SC Chimcomplex SA Borzești este un partener redutabil, care deține toate atuurile preluării Oltchim. Are resursele umane, financiare, informaționale și de timp care să transforme Oltchim într-o companie eficientă a industriei chimice în cadrul Companiei Naționale de Chimie. Managerii implicați, împreună cu consultanții în pregătirea achiziției Oltchim, au muncit cu migală și profesionalism la asigurarea tuturor condiționărilor tranzacției.
„Esențial în succesul acestui proiect este ca noi, cei de la Chimcomplex, să avem soluții pentru relansarea Oltchim. Având în vedere faptul că operăm în același sector al industriei chimice, știm piața, cunoaștem tehnologia, avem managamentul specializat în acest domeniu și am obținut constant profit în ultimii doisprezece ani”, afirmă directorul general al Chimcomplex, Dumitru Coman.
Aceasta este soluția românească pentru industria chimică națională. Ecuația privatizării are o singură necunoscută: dacă creditorii Oltchim sunt corect informați și pregătiți să vândă activele viabile la un preț realist.

Etichete: , , , ,

Alte articole de la Actualitate