Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

30 octombrie 2020

Oameni de cultură, mare atenție: Administrația Fondului Cultural Național oferă fonduri generoase


• bugetul total se apropie de o sută de miliarde de lei vechi

Prin intermediul unui comu­nicat de presă, reprezentanții Ad­mi­­nistrației Fondului Cultural Na­țional anunță că instituția dispune de fonduri care vor fi alocate pro­iec­telor și programelor din dome­niul culturii. Iar suma de bani pusă la bătaie, la nivel național, pentru oamenii de cultură este una cât se poate de generoasă: aproape 100 de miliarde de lei vechi.

Cum puteți intra în posesia banilor?

În rândurile următoare redăm integral comunicatul de presă emis de către Administrația Fondului Cultural Național: „Deși e sezon de vacanțe, puneți ideile la încolțit întrucât luna septembrie aduce noi oportunități de finanțare! Adminis­trația Fondului Cultural Național demarează, la 1 septembrie 2016, sesiunea de finanțare I/2017, cu un buget total de 9.735.000lei, des­chisă proiectelor/programelor cul­turale.
Această sesiune propune ca noutăți:
• lansarea unei sesiuni pilot adresată programelor multianuale;
• definirea de priorități specifice pentru fiecare arie tematică de finanțare.
Pornind de la punctele de vedere exprimate în cadrul consultărilor avute cu operatorii culturali și a materialelor primite de la diferite grupuri de inițiativă, Consiliul AFCN s-a întrunit în luna iulie și a definit cadrul pentru finanțările pe 2017.
Pentru a oferi repere temporale clare a fost fixat calendarul de finanțare pentru anul 2017:
• 1 septembrie 2016 – Sesiu­nea I / 2017 (pentru proiecte/pro­grame ce încep din ianuarie 2017)
• 1 martie 2017 – Sesiunea II / 2017 pentru proiecte ce încep din iunie 2017
Cele două sesiuni vor propune arii diferite, nu toate ariile lansate în septembrie regăsindu-se în apelul de proiecte din martie. Finanțările multianuale au o alocare bugetară de 2.000.000 lei (inclusiv contes­tații) și sunt menite să susțină pro­grame de anvergură, cu premise de sustenabilitate, axate pe pro­ducția de proiecte artistice noi. Pentru perioada 2017-2018 se lansează o sigură sesiune la 01 septembrie 2016. Prioritățile strategice pentru programele multianuale sunt:
• promovarea diversității și a toleranței
• dezvoltarea de abordări inter/multidisciplinare
• generarea de noi audiențe
Perioadă de derulare a programelor este, începând cu luna ianuarie 2017, de minimum 18 luni, maximum 24 luni. Bugetele solicitate per program trebuie să fie de minimum 150.000 lei și maxi­mum 200.000 lei. Cofinanțarea asigurată de solicitant trebuie să fie de minimum 25% din bugetul estimativ al programului. Pot solicita finanțare persoane fizice autorizate, persoane juridice publice sau private cf. OG 51/1998. O entitate poate depune un singur proiect per sesiune.
Finanțările anuale au o alocare bugetară de 7.735.000 lei (inclusiv contestații) și sunt menite să susțină nouă arii culturale: arte vizuale, teatru, muzică, dans, intervenție culturală, rezidențe de creație, educație prin cultură și promovarea culturii scrise, patrimoniu cultural material și patrimoniu cultural imaterial.
Mai multe detalii găsiți pe pagina noastră, www.afcn.ro, cu privire la ariile de finanțare la distribuirea bugetului și la plafoanele de finanțare per arie.”

Alte articole de la Cultura