O discotecă, patru tineri depistați cu droguri asupra lor


Jandarmi care se aflau în  mi­siu­ne pe linia prevenirii şi comba­terii faptelor antisociale din Râmnicu Vâlcea au fost solicitaţi să intervină, zilele trecute, în zona dis­cotecii “TAO” unde au depistat doi tineri asupra cărora au fost gă­site:  un plic de culoare verde din hâr­tie inscripţionat “Gura Leului”, un pa­chet de foiţe pentru ţigarete inscripţionat “OCB Slim” şi un reci­pient de metal de forma unei mingi de golf prevăzut la interior cu dinţi, în interiorul căruia se află o substanţă cu miros înţepător , iar asupra celuilalt tânăr a fost găsit un recipient de metal de forma unei mingi de golf prevăzut la interior cu dinţi, în interiorul căruia se află o substanţă cu miros înţepător şi trei ţigarete (două inscripţionate DUN­HIL şi una inscripţionată KENT), rup­te la jumătate. Jandarmii au ac­ţio­nat pentru identificarea acestora. A fost vorba despre doi tineri de 21 și 22 ani, ambii din Râmnic. Li s-au întocmit acte de constatare sub aspectul săvârşirii faptei prevăzute şi pedepsită de art. 4, din Legea 143/2000 „cumpărarea sau deţine­rea de droguri pentru consum pro­priu, fără drept”. Documentele de constatare întocmite de jandarmi şi fragmentele vegetale, găsite asupra tânărului au fost predate lucrătorilor din cadrul SCCO Vâlcea  pentru con­­tinuarea cercetărilor.   A doua zi, în jurul orelor 01:50,  jandarmii au observat în zona aceleași discoteci  un tânăr care a manifestat un com­portament suspect la vederea echi­pajului auto al Jandarmeriei drept pentru care aceştia au intervenit şi l-au interceptat pe tânăr asupra că­ruia au fost găsite, cu ocazia con­trolului corporal preventiv efectuat, un recipient de culoare neagră, de forma unei bile, în interiorul căreia se afla o jumătate de pastilă de cu­loare albastră şi o jumătate de ţi­ga­ră ce conţineau substanţe interzise de lege. Jandarmii au acţionat pen­tru identificarea acestuia, în per­soa­na unui tânăr de 28 de ani din Rm. Vâlcea şi i-au întocmit acte de constatare sub aspectul săvârşirii faptei prevăzute şi pedepsită de art. 4, din Legea 143/2000 „cumpă­ra­rea sau deţinerea de droguri pentru con­sum propriu, fără drept” În jurul orelor 03:55, Jandarmi au fost soli­citaţi să intervină, tot în zona disco­te­cii amintite, unde au depistat un tânăr asupra căruia au fost găsite, cu ocazia controlului corporal preventiv efectuat, 7 bile din staniol, în interiorul cărora se aflau subs­tan­ţe interzise de lege şi  un pachet de foiţe pentru ţigarete inscripţionat “OCB Slim”. Jandarmii au acţionat pentru identificarea acestuia, în persoana unui tânăr de 25 de ani din Rm. Vâlcea şi i-au întocmit acte de constatare sub aspectul săvâr­şirii faptei prevăzute şi pedepsită de art. 4, din Legea 143/2000 „ cumpă­rarea sau deţinerea de droguri pentru consum propriu, fără drept”.