Noi subvenții pentru „zarzavagii”


Sprijinul financiar excep­țional cu caracter temporar pentru sectorul fructe și legume, care se acordă producătorilor agricoli pentru măsura retragerea de pe piață în vederea distribuirii gratuite, având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) din Regulamentul Delegat (UE) nr. 921/2016 din 10 iunie 2016 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepționale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe și legume a fost aprobat de Executiv, după cum informează Direcția Agricolă Vâlcea.
Potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Regulamentul Delegat (UE) nr. 921/ 2016, sprijinul financiar se acordă pentru măsura prevăzută la alin. (1) desfășurată în perioada 1 iulie 2016 – 30 iunie 2017. Produsele pentru care se acordă acest sprijin financiar cu caracter temporar pentru sectorul fructe și legume sunt cele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) nr. 921/2016. Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Regulamentul Delegat (UE) nr. 921/2016, sprijinul financiar excepțional pentru plata măsurii prevăzute la art. 1 alin. (1), se acordă următoarelor categorii de beneficiari: organizații de producători din sectorul fructelor și legumelor recunoscute potrivit prevederilor art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului; producători de fructe și legume care nu sunt membri ai unei organizații de producători recunoscute.
Plățile se fac în lei, la cursul de schimb euro-leu în conformitate cu prevederile art. 36 lit. c) și art. 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului UE nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 225 din 28 august 2014.

Posting....