Noi cercetări arheologice în aşezarea romană de la Ocnele Mari


Aşezarea romană de la Ocnele Mari – „punct Baraj” a fost descoperită în anul 2009, descoperire prilejuită de ridicarea barajului de reţinere a saramurii. În anul 2009, în localitatea Ocnele Mari, a avut loc o prăbuşire a terenului, existând posibilitatea inundării cu apă sărată a oraşului. Locuirea romană se află la nord de aşezarea dacică la aproximativ 300 metri de aceasta. În timpul ridicării barajului, au fost descoperite fragmente ceramice care au dus la sistarea lucrărilor şi demararea cercetărilor arheologice. Timp de aproximativ opt luni de zile, specialiştii muzeului judeţean au cercetat o bună parte din situl roman de aici. Cercetările arheologice au dus la descoperirea a 12 locuinţe, dintre care ceea mai edificatoare locuinţă avea ziduri din piatră. Cel mai probabil această locuinţă a deţinut la început rolul de turn de supraveghere a puternicii aşezării dacice de aici  (Buridava Dacică), ulterior fiind transformată în locuinţă cu caracter pur economic – în cadrul ei fiind descoperite trei cuptoare şi alte patru vetre.
Alături de această importantă locuinţă au mai fost cercetate locuinţe de suprafaţă cu structură din lemn, cuptoare de redus minereu dar şi două complexe din perioada eneoliticului final, respectiv cultura Coţofeni şi epoca bronzului timpuriu, cultura Glina. Pe lângă ceramică de factură romană a fost descoperită şi ceramică de factură getică, fapt ce denotă că populaţia autohtonă a continuat să convieţuiască cu noi veniţii. „Aşezarea din acest punct credem că se ocupa cu exploatarea sării, sarea deţinând în perioada respectivă un rol important. Încurajaţi de aceste descoperirii, profitând şi de un protocol de colaborare cu Universitatea din Piteşti am redeschis acest şantier. Începând cu data de 28 iulie, cercetările au fost demarate, colectivul fiind coordonat de prof. univ. Mihai Liviu Petculescu. Din colectivul de cercetare mai fac parte lector universitar Constantin Bărbulescu, Claudiu Tulugea, Alexandru Nălbitoru-Mărăcine, Laurenţiu Mecu şi Carol Cristian Terteci. În timpul noilor cercetări au fost descoperite câteva complexe ce aparţin unor structuri de suprafaţă (locuinţe)” explică Ionuţ Tuţulescu.
Conform acestuia, prin noile cercetări se urmăreşte stabilirea unei stratigrafii clare pentru a observa întreaga evoluţie a asezării de la Ocne. În plus, vineri, 21 august, Muzeul Judeţean va organiza Ziua Porţilor Deschise, demers prin care se doreşte expunerea muncii depuse în slujba culturii de către toate instituţiile participante.