Modificări importante pentru industria laptelui!


• începând cu data de 1 mai, până cel târziu la data de 15 a fiecărei luni, „prim – cumpărătorii de lapte” declară cantitatea de lapte crud care le-a fost livrată în luna precedentă

Potrivit Direcției Agricole Vâlcea, Executivul a aprobat hotărârea privind stabilirea relațiilor contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate și recunoașterea organizațiilor de producători. Astfel, noul act normativ modifică și completează Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relațiilor contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate și stabilește cine se ocupă de recunoașterea și controlul organizațiilor de producători. Astfel, autoritatea competentă pentru recunoașterea organizațiilor de producători și înregistrarea prim-cumpărătorilor de lapte este Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură. APIA informează Comisia Europeană o dată pe an, dar nu mai târziu de data de 31 martie, cu privire la orice decizie de acordare, respingere sau retragere a recunoaşterii, care a fost adoptată în anul calendaristic anterior. Notificările privind cantităţile de lapte crud care fac obiectul negocierilor contractuale se transmit către APIA înainte de începerea negocierilor cu cel puţin 30 de zile şi indică volumul de producţie estimat de organizaţia de producători sau de asociaţie care trebuie să facă obiectul negocierii şi perioada de timp preconizată pentru livrarea cantităţii de lapte crud. Fiecare organizaţie de producători/asociaţie a organizaţiilor de producători recunoscută notifică APIA, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, cantitatea de lapte crud care a fost efectiv livrată în cadrul contractelor negociate de către organizaţia de producători/asociaţia organizaţiilor de producători în cursul anului calendaristic precedent. Prim – cumpărătorii de lapte se înregistrează la APIA în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte, cu respectarea condițiilor de înregistrare și a procedurii aprobate prin ordin al ministrului agriculturii. Începând cu data de 1 mai 2015, până cel târziu la data de 15 a fiecărei luni, prim – cumpărătorii de lapte înregistrați declară cantitatea de lapte crud care le-a fost livrată în luna precedentă. Autoritatea competentă responsabilă pentru efectuarea controlului, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor este Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”.