Ministrul delegat Mihnea Costoiu, interpelat de senatorul Laurenţiu Coca


Recent, Mihnea Costoiu, ministrul de­legat pentru Învăţământ Superior, Cerce­tare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, la o conferinţă pe tema competitivităţii, a de­clarat, cităm: „resursa umană este din ce în ce mai slab pregătită datorită lipsei atrac­tivităţii domeniului care este subfi­nanţat”. Evident, ministrul delegat se referea la sistemul de învăţământ din ţara noastră care are, în opinia dumnealui, probleme mari când vine vorba de competitivitate din cauză că, la absolvire, elevii sau studenţii nu pot folosi în economia reală ceea ce au învăţat în şcoală. Dată fiind această situaţie, senatorul vâlcean Laurenţiu Florian Coca l-a întrebat pe ministrului Mihnea Costoiu care sunt po­liticile şi măsurile pe care, în calitate de mi­nistru, doreşte să le iniţieze, să le propună sau pe care le consideră potrivite pentru a pregăti resursa umană competitivă. Parla­men­tarul vâlcean a solicitat răspunsul în scris.