MII DE RENTIERI vor primi banii de la APIA


Reprezentanții Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) au anunțat că au fost efectuate plățile sumelor cuvenite sub formă de rentă viageră agricolă aferentă anului 2020. Astfel, marți, 27 iulie 2021, APIA a efectuat plata în valoare de 22.455.132 lei alocată unui număr total de 17.742 rentieri/beneficiari. Aceștia au solicitat plata prin mandat poștal obținând viza carnetelor de rentier în perioada 1 martie – 31 mai 2021.
Reamintim că APIA a efectuat plăți pentru rentierii care au solicitat plata prin cont bancar după cum urmează:
• în data de 28 mai 2021 a efectuat plăți în valoare de 11.347.514 lei alocată unui număr total de 7.756 rentieri/beneficiari care au obținut viza carnetelor de rentier în perioada 1 martie – 30 aprilie 2021;
• în data de 25 iunie 2021, a efectuat plăți în valoare de 1.598.637 lei alocată unui număr total de 1.212 rentieri/beneficiari, care au obținut viza carnetelor de rentier în perioada 1 –31 mai 2021.

Vor veni și alți bani pentru fermieri

„Menționăm că viza anuală a carnetelor de rentier pentru anul 2021 poate fi obținută pe baza informațiilor transmise de către rentieri, prin mijloace electronice, poștă / curier, telefonic, urmare a restricțiilor impuse/condițiilor specifice din acest an, cauzate de pandemia COVID-19. În perioada următoare vor fi autorizați la plată și ceilalți rentieri care vor solicita vizarea carnetului până la 31 august 2021, conform legislației specific. Moștenitorii care solicită plata rentei viagere agricole cuvenită rentierului pentru anul 2020, vor fi autorizați doar dacă depun documente justificative până la data de 15 octombrie 2021, în condițiile legislației specifice. Termenul final de plată pentru anul 2020 este de 30 noiembrie 2021”, ne-au anunțat angajații Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.
În cazul în care sumele virate de APIA către rentieri sunt returnate în contul agenției din diverse motive, APIA poate relua plata acestora în termen de trei ani de la data-limită anuală de plată (30 noiembrie al fiecăruia an). Măsura se aplică inclusiv în caz de deces al rentierului, când fondurile vor merge către moștenitorii legali ai acestora având la bază documentele justificative aferente.
Serviciul Relații cu publicul și comunicare al APIA

Posting....