Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

25 octombrie 2020

Medicul Nicolae Radu, un scriitor talentat şi preţuit


Am fost extrem de bucuroasă că mă aflu din nou printre cititorii Bibliotecii Judeţene „Antim Ivirea­nul” din Râmnicu Vâlcea, pentru a sărbători lansarea volumului de eseuri „Abecedar pentru avansaţi” al medicului-scriitor Nicolae Radu. Am profitat de acest prilej să-i urez, la cei 80 de ani ai săi, un sincer și călduros „La mulţi ani, cu sănătate şi spor la scris!”, deoarece, iată, ajuns la vârsta patriarhului, ne oferă nestemate ale gândirii, sensibilităţii şi meditaţiilor sale.
Trebuie să mărturisesc că îl cunosc pe medicul anestezist Ni­colae Radu din 1973: om grav, tă­cut, preocupat să cunoască şi să cerceteze mereu şi mereu ceva nou. Aşa se face că în anii aceia studia şi filozofia la facultatea ie­şeană. Legase prietenii frumoase şi fructuoase cu o seamă de scriitori şi pictori de marcă ai culturii române.
Pentru mine n-a fost o mirare atunci când ne-am regăsit la Socie­tatea Medicilor Scriitori şi Publicişti din România (S.M.S.P.R.), înfiinţată în 1990. Omul, ajuns la pensie, a început să scoată, din tolba acu­mulărilor de sensibilitate artistică, scrierile pe care le-a alcătuit cu atâta talent, dăruindu-ni-le cu prie­tenia sa inepuizabilă. Filonul din care s-a hrănit se găseşte în mir­i­ficul Cremenari al Vâlcii, unde domnia-sa a văzut lumina zilei şi unde şi-a petrecut copilăria şi adolescenţa. De aici şi-a extras ca­ratele scrisului care s-au concentrat în lingouri de poezie, nuvele, ro­mane, evocări şi eseuri.
Medicul-scriitor Nicolae Radu a fost şi este preţuit de confraţi. Asta s-a văzut atunci când, pentru a fi primit în Uniunea Scriitorilor din Ro­mânia, recomandările i-au fost date de nume prestigioase şi prea bine cunoscute: Doru Moţoc, C. D. Ze­le­tin și Mihai Şora. Dar mai face parte şi din S.M.S.P.R., societate selectă, afiliată la Uniunea Mondială a Me­dicilor Scriitori.
Nu mai este nevoie să rea­min­tesc ceea ce e foarte bine cunoscut şi anume că medicii, trăind la cele mai înalte tensiuni privind viaţa şi moartea sau continuarea vieţii în moarte, au putut să sublimeze aceste experienţe fie în scris, fie în pictură, fie în muzică. Şi, în acest sens, voi da ca exemplu Orchestra medicilor din Bucureşti, înfiinţată de doctorul Ermil Nichifor. La momen­tul înfiinţării ei, era prima în lume formată din medici ce practicau me­dicina. Tot în Bucureşti funcţio­nea­ză cercul de pictură „Ion Ţucu­lescu”, condus de Suzana Bantaş, care este o pictoriţă cunoscută. S-ar putea spune multe despre toate astea, dar acum e vorba de cartea de eseuri a medicului-scriitor Nicolae Radu, ieşită de sub teascul prestigioasei edituri vâlcene „Antim Ivireanul”, condusă de cunoscutul şi inimosul scriitor-cărturar Ioan Barbu, un nume de prestigiu în cultura națională.
„Abecedar pentru avansaţi” este o carte incitantă prin chiar subiectele foarte variate alese de scriitor. Titlurile eseurilor vorbesc de la sine: Despre fericire, Frica şi secretele ei, Adevăr şi autenticitate, Inteligenţa emoţională, Despre înţe­lep­ciune, Despre masochism, Des­pre soarta cărţii, Despre nemurire, Despre căsătorie şi cununie, Des­pre prostituţie, Despre incest, Des­pre hipnoză, Frumosul şi răul, Sin­gu­rătate şi izolare etc., etc. Din toate te alegi cu ceva, toate te marchează cu pecetea cunoaşterii a ceva nou, a ceva regăsit ca o bucurie a aducerii aminte că odată ai citit sau ai auzit despre aseme­nea lucruri şi că acum admiri un om care a ştiut să le dea o interpretare atât de adâncă, atât de pilduitoare şi atât de omenească.
Îl felicit din toată inima pentru toate cărţile pe care le-a scris şi pe care ni le-a dăruit şi nu pot să închei aceste însemnări de lector fără a mărturisi că toate acestea le-a înfăptuit datorită zodiei „Vărsăto­ru­lui”, sub semnul şi generozitatea că­ruia stă soţia sa, doamna doctor Olga Radu. Sensibilitatea şi devota­mentul acestei distinse doamne, de o generozitate şi răbdare fără margini, au putut să-i ofere soţului spaţiul şi climatul de desfăşurare a talentului său indiscutabil.
Claudia Voiculescu, poetă, membră a Uniunii Scriitorilor din România şi a Societăţii Române de Istoria Medicinii

Poți comenta aici

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Cultura