Marți dimineață, comisiile de specialitate ale CJ VÂLCEA prind contur


Aleșii județului au ședință, marți, 10 noiembrie 2020, pentru a dezbate:
• prezentarea Încheierii nr. 47 din 26 octombrie 2020 pronunțată de Tribunalul Vâlcea, Secția a II-a Civilă de validare a mandatelor supleanților în cadrul procedurii de constituire a Consiliului Județean Vâlcea;
• depunerea jurământului de către consilierii județeni supleanți validați de Tribunalul Vâlcea, Secția a II-a Civilă, prin Încheierea nr. 47 din 26 octombrie 2020;
• aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 20 octombrie 2020;
• proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier județean al lui Ștefan Prală, precum și vacantarea locului de consilier județean;
• proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vâlcea.