Mâine, Parlamentul Râmnicului se reunește de urgență


Joi, 11 aprilie 2019, membrii legislativului râmnicean sunt convocați pentru o extraordinară cu următoarea ordine de zi: Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL SA să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație; Raport și proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu pentru trecerea unui imobil construcții și teren aferent situat în b-dul Nicolae Bălcescu nr.26, din domeniul public al Municipiului Râmnicu Vâlcea și administrarea Consiliului Local, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale – Universitatea din Pitești; Raport și proiect de hotărâre privind transmiterea către Piețe Prest SA a unor amplasamente, pe perioadă determinată; Raport și proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a luciului de apă al Lacului Ostroveni pentru activități de agrement nautic cu ambarcațiuni fără motor; Raport și proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 365/28.11.2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Alinierea parcului ETA SA la cerințele dezvoltării durabile”; Raport și proiect de hotărâre privind modificarea listei provizorii de investiții pentru anul 2019; Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”, în anul 2019; Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România, în anul 2019; Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de membru al Asociației ”Orașe Energie România”, în anul 2019; Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de membru al Patronatului serviciilor Publice, în anul 2019.