Mâine dimineață, consilierii județeni au ședință: CUM SE DISTRIBUIE peste 27 de milioane de lei către autoritățile locale?


Întâlnirea programată joi, 17 decembrie, de la orele 10.00, are pe ordinea de zi următoarele puncte: aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a CJ Vâlcea din 25 noiembrie 2020; proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea CJ Vâlcea nr. 6 din 31 ianuarie 2020, cu modificările și completările ulterioare; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Vâlcea și a listei obiectivelor de investiții ale CJ Vâlcea, a bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, precum și a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, pe anul 2021; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății CETPREST S.R.L. Berbești pe anul 2020 și estimarea principalilor indicatori economico – financiari, pe anii 2021 și 2022; proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizațiilor Județului Vâlcea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea pe anii 2017 și 2020; proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu la masa verde obținută de pe pajiște, pentru anul 2021.

Ce mai dezbat consilierii județeni?

De asemenea, pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi se mai află: proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în baza cărora se evaluează în lei arendă, exprimată în natură, pentru anul 2021; proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public Județean Salvamont– Salvaspeo Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea CJ nr. 178 din 18.09.2020; proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii de inventar a unui bun imobil, aflat în domeniul public al județului Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile din domeniul public al comunei Slătioara în domeniul public al Județului Vâlcea, în vederea înființării unui Centru de Îngrijire Bătrâni în structura DGASPC Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Școala on-line pentru elevii cu cerințe educaționale speciale din județul Vâlcea” și a acordului de parteneriat; proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului „Anton Pann”; proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în AG ADI „APA Vâlcea” să aprobe încheierea unor acte adiționale la actul constitutiv și la statutul asociației, precum și mandatarea președintelui asociației să semneze, în numele și pe seama județului Vâlcea, actele adiționale aferente; proiect de hotărâre privind repartizarea pe UAT a sumei de 27.316 mii lei, din fondul la dispoziția CJ Vâlcea, constituit potrivit prevederilor art. 6, alin.(1), lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe care UAT din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit și din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2020; proiect de hotărâre privind desemnarea de către CJ Vâlcea a doi consilieri județeni care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor individuale ale Secretarului general al județului Vâlcea; proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției de director al Centrului de asistență medico – Socială Lădești de către Dima Marin Alin; diverse.