Mai multe străzi din Bujoreni se vor moderniza


În cadrul Sistemului Electronic de Achiziții Publice a fost publicat, acum câteva zile, un anunț privind proiectarea și execuția pentru mai multe străzi din comuna Bujoreni. Iată ce cuprinde anunțul: amenajare strada Cojocarilor (asfaltarea străzii și lucrări de canalizare pluvială); amenajare strada Dem Teodorescu (asfaltarea străzii și lucrări de canalizare pluvială); amenajare strada Gura Văii (asfaltarea străzii și lucrări de canalizare pluvială); amenajare strada Uteștilor (asfaltarea străzii și lucrări pentru canalizare pluvială).

Posting....