Luni, Consiliul Județean aprobă împărțirea a sute de funcții


• aleșii au pe masă aprobarea organigramei și a statului de funcții ale CJ Vâlcea, ale CJCPCT, ale Muzeului Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, ale Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, dar și noua componență de la ATOP sau a desemnarea reprezentanților CJ în CA al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni, în CA al Școlii Profesionale Speciale Bistrița, în CA al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea și CA al Palatului Copiilor Râmnicu Vâlcea

Membrii legislativului județean se întrunesc în ultima zi de luni din octombrie pentru o ședință ordinară cu următoarea ordine de zi: Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 2 octombrie 2019, Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, de la ultima ședință ordinară și până în prezent, Informare privind activitatea din trimestrul III 2019 a instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Vâlcea, Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.2 din 31 ianuarie 2019, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, a Bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, precum și a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, pe anul 2019, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2019, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2019 și estimarea principalilor indicatori economico–financiari pe anii 2020 și 2021, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Consiliului Județean Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Muzeului Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Drăgoești.

Mai multe trasee județene vor fi atribuite operatorilor de transport rutier pentru o perioadă de 60 de zile
Agenda întâlnirii de luni a aleșilor vâlcenilor în „Parlamentul” județului continuă cu următoarea ordine de zi: Proiect de hotărâre privind atribuirea pe o perioadă de 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii atribuirii până la organizarea licitațiilor electronice în Sistemul Informatic, dar nu mai mult de 12 luni, a traseelor județene, precum și eliberarea licențelor de traseu pentru traseele județene ofertate în ședința de atribuire din data de 10 octombrie 2019, operatorilor de transport rutier declarați câștigători, Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean și darea în administrare a unui bun imobil, Proiect de hotărâre privind darea în administrare Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate–Serviciul Teritorial Vâlcea a unor spații situate în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Nicolae Iorga, nr. 20, în suprafață de 110 mp care aparțin domeniului public al județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 220 din 26 noiembrie 2018, Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vâlcea în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vâlcea în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale Bistrița, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vâlcea în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vâlcea în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor – Municipiul Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării lui Valer Tudor, Vicepreședinte al Consiliului Județean Vâlcea, în orașul Dura, Palestina, în perioada 4-6 noiembrie 2019, Diverse.