„Logica lui Dimitrie Cantemir”, lansată și la Vâlcea


Ieri, de la ora 17.00, la Sala de Conferinţe Bibliotecii Județene Antim Ivireanul , s-a desfășurat un eveniment editorial de excepţie: lansarea cărţii „Logica lui Dimitrie Cantemir”, autor Iosif Brucăr, filosof. Au susţinut intervenţii: prof. dr. Adrian Michiduţă, Doru Moţoc – scriitor şi Antonie Ceauşu – sociolog Moderator: prof. Augustina – Sanda Constantinescu
Iosif Brucăr (1888-1960), născut la Bosancea, în Bucovina, a fost filosof, istoric al filosofiei, pedagog, jurist. A studiat la București, Leipzig, Jena. A debutat în presă în 1911, la „Noua Revistă Română”, cu articole filosofice. A redactat „Lumea evree”, revistă de cultură și actualități. În 1919 publică volumul „Încercărări și studii”, prefața fiind semnata de C. Rădulescu-Motru. S-a bucurat de prețuirea lui L. Blaga, N.Bagdasar, P.P.Negulescu. Blaga îl considera un cunoscător de frunte al filosofiei germane. În 1938 este ales preşedinte al Institutului de pe lângă Templul Coral, un centru de studii iudaice. În anii 1943 – 1945 a condus Liceul Pedagogic Evreiesc, creat în urma discriminării evreilor, impusă de politica antonesciană. În 1946, i se refuză o catedră universitară, iar regimul comunist îl ignoră, această marginalizare având un efect regretabil până astăzi. A publicat numeroase studii, eseuri, articole, toate acestea meritând a fi adunate în câteva volume de „Opere”. Norocul nu i-a surâs nici postum, deși au fost destui oameni care i-au cunoscut scrierile. Brucăr a combătut ignoranța în genere, dar în special a conaţionalilor, care au uitat că secole de-a rândul au fost luminaţi de litera Cărții. Pe lângă 11 volume publicate, filosoful a lăsat în manuscrise o operă echivalentă ca importanţă, încă nevalorificată. Asupra moştenirii sale s-au aplecat o perioadă, Ticu Goldstein, Kuller, ș.a. Simona Cioculescu evoca în „România literară” prietenia dintre tatăl ei, Șerban Cioculescu și I. Brucăr.