Liturghie arhierească la sărbătoarea Aducerii în Oltenia a moaștelor Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica


A devenit tradiție ca Duminica Sfintelor Femei Mironosițe să marcheze, în Oltenia, Aducerea Moaștelor Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, ctitorul Mănăstirii Frăsinei și al Catedralei Arhiepiscopale a Eparhiei. Evenimentul a avut loc în perioada 28 aprilie – 5 mai 2012, când Preafericitul Părinte Daniel a dăruit Sfintei Catedrale un fragment din Moaștele Sfântului ctitor, care au fost scoase în procesiune și depuse într-un baldachin în fața Catedralei spre închinarea credincioșilor. Programul liturgic a debutat sâmbătă, 21 aprilie 2018, ora 17.30, cu Slujba Privegherii. Apoi, duminică, 22 aprilie 2018, manifestările au continuat cu Sfânta Liturghie săvârșită de un sobor de arhierei, după cum urmează: Înaltpreasfințitul Părinte Doctor Academician Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie Arhiepiscopul Râmnicului, Preasfințitul Părinte Andrei Episcopul Ortodox Român al Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Părinte Nicodim Episcopul Severinului și Strehaei, Preasfințitul Părinte Visarion Episcopul Tulcii.
În biserici a fost citită pericopa evanghelică cuprin­să în scrierile Sfântului apos­tol și evanghelist Marcu, pe care o găsim la capitolul 15, versetele 43 – 47, respectiv capitolul 16, versetele 1 – 8: „În vremea aceea, a venit Iosif cel din Arimateea, sfetnic cu bun nume, care aştepta şi el Împărăţia lui Dumnezeu, şi, îndrăznind, a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a mirat că Iisus a murit aşa curând; şi chemând pe sutaş, l-a întrebat dacă a murit de mult; şi aflând de la sutaş, Pilat a dăruit lui Iosif trupul mort. Atunci, Iosif, cumpărând giulgiu de in şi pogorând pe Iisus de pe cruce, L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la uşa mormântului. Iar Maria Magdalena şi Maria lui Iosif priveau unde L-au pus. Iar după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iacob, şi Salomeea au cumpărat miresme, ca să meargă să ungă trupul lui Iisus. Şi dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii, pe când răsărea soarele, au venit la mormânt, zicând una către alta: cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mormântului? Dar ridicându-şi ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese răsturnată. Şi intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb, şi s-au spăimântat. El, însă, le-a zis: Nu vă spăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul Cel răstignit? A înviat; nu este aici; iată locul unde-L puseseră. Ci duceţi-vă de spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru, că El merge în Galileea mai înainte de voi. Acolo Îl veţi vedea, după cum v-a spus vouă. Dar ele, ieşind din mormânt, au fugit de acolo, căci erau cuprinse de cutremur şi de spaimă, şi n-au spus nimănui nimic, căci se temeau”.
După citirea acesteia, Întâistătătorul Bisericii Oltene a rostit tuturor celor prezenți un bogat cuvânt de învățătură în care a subliniat: „Duminica de astăzi, cunoscută în calendar drept Duminica femeilor mironosițe, purtătoare de mir, aduce mare bucurie în viața noastră, întrucât Sfânta Evanghelie ne reamintește momentele care s-au derulat după Învierea Mântuitorului Hristos. Avem bucuria de a rememora clipele fericite pe care le-am trăit cu Aducerea Sfintelor Moaște ale Sfântului Ierarh Calinic în Oltenia. Învierea Mântuitorului Hristos este punctul culminant, piatra fundamentală a credinței noastre, a existenței noastre și a vieții noastre. Mântuitorul Hristos a înviat cu adevărat din morți și S-a arătat Sfinților Apostoli, S-a arătat femeilor mironosițe, S-a arătat multor martori, așa cum arată Sfântul Apostol Pavel. Toate acestea confirmă adevărul că Mântuitorul Hristos a înviat și, în același timp, ne încredințează până la sfârșitul veacurilor, pe fiecare în parte, că Domnul este Cel înviat din morți și că EL ne-a deschis calea către Împărăția cerurilor. Sfinții s-au împărtășit de Dumnezeu și au dorit să ne împărtășească mai cu adevărat până în ziua cea neînserată a împărăției Sale. Această bucurie negrăită se Împărtășește fiecăruia în parte. În fiecare zi, îi avem în cinste pe sfinții care au mers înaintea noastră înaintea Mântuitorului Hristos. De aceea, ziua aceasta în care îl sărbătorim pe Sfântul Ierarh Calinic, Episcopul Râmnicului Noului Severin, ocrotitorul acestei eparhii și al tuturor bisericilor din Oltenia, este o bucurie negrăită pe care dorim să o actualizăm permanent în a treia duminică după Înviere. Este o bucurie a Învierii, dar și o bucurie a întâlnirii cu Sfântul Calinic, pentru că în fiecare sărbătoare sfântul vine în ajutorul și în sprijinul nostru. Sfântul Calinic este totodeauna rugătorul, ajutătorul și mijlocitorul nostru, dorind de la noi să fim ascultători Mântuitorului Hristos și să fim împlinitori ai rânduielilor dumnezeiești, așa cum și el a fost împlinitor al învățăturilor Sfinților Părinți. Iubirea Sfântului Calinic este prezentă în inimile noastre și noi o împărtășim unii altora în aceste sfinte zile în care Biserica ne îndeamnă să cântăm Hristos a înviat!”.
Recunoștința clerului și credincioșilor Arhiepiscopiei Râmnicului față de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a fost transmisă de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie, care a reamintit că „în urmă cu șase ani, prin grija și osârdia Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit, moaștele Sfântului Ierarh Calinic s-au întors acasă. Anul acesta se împlinesc 150 de ani de la mutarea sfântului la cele veșnice, devenind rugător pentru toți cei care îi cer ajutorul și pentru toți cei pe care i-a păstorit în întreaga Oltenie. S-a creat tradiția ca, în duminica aceasta, a treia după Înviere, să fie sărbătorit la Catedrala Arhiepiscopală, ctitorul acesteia, la Mănăstirea Frăsinei și în întreaga Oltenie. Este o bucurie nespusă faptul că ne-ați împărtășit și anul acesta bucuria Învierii și bucuria întâlnirii cu Sfântul Ierarh Calinic”.
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, gazda evenimentului, a mulțumit ierarhilor prezenți, autorităților locale, preoților, viețuitorilor mănăstirilor și credincioșilor care au venit să se împărtășească de bucuria Învierii și rugăciunile Sfântului Ierarh Calinic. Răspunsurile liturgice au fost date de către corala Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ierarh Nicolae” din Râmnicu Vâlcea, sub bagheta dirijorală a Preacucernicului Părinte Arhidiacon Doctor Profesor Codruț Dumitru Scurtu, directorul instituției de învățământ și consilier în cadrul Sectorului Învățământ și Activități cu Tineretul al Sfintei Arhiepiscopii.
n Articol consemnat și tehnoredactat de Andrei – Sofian Stanciu, responsabil comunicare Mass – Media al Parohiilor

Sursa foto: preoții Gheorghe Anca și Petre Popa