Licitație pentru restaurarea Culei Duca


Peste exact o lună, adică în data de 2 aprilie, are loc licitația privind elaborarea temei de proiectare, a expertizei tehnice și a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții „Restaurarea, dotarea şi punerea în valoare a Ansamblului Culei Duca”. Mai trebuie spus că valoarea acestor lucrări este de 210.084 lei.

Posting....