La Vaideeni, Botănoiu a anunțat derogarea cu un an pentru amenajamentele pastorale


Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site un proiect de lege în care prezintă cuantumurile subvențiilor pe care le vor încasa fermierii pentru Campania 2017: „Se aprobă cuantumul plăților directe în sectorul vegetal, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se acordă pentru anul de cerere 2017, ca mecanisme de susținere a producătorilor agricoli, prin aplicarea următoarelor scheme: a) schema de plată unică pe suprafață; b) plata redistributivă; c) plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, denumită în continuare plata pentru înverzire; d) plata pentru tinerii fermieri.
Se aprobă intervalele de suprafață pentru care se acordă plata redistributivă pentru anul de cerere 2017, respectiv: a) primul interval: între 1 ha și 5 ha, inclusiv; b) al doilea interval: peste 5 ha și până la 30 ha, inclusiv.
Se aprobă plafoanele aferente plăților pentru ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, care se acordă pentru anul de cerere 2017, astfel: a) 24.081,014 mii euro pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte; b) 101.200,897 mii euro pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne; c) 50.783,642 mii euro pentru schema cuplată de producție, speciile ovine/caprine.
Cuantumul ajutoarelor naționale tranzitorii prevăzute la art.4 se calculează astfel: a) prin raportarea sumei prevăzute la art. 3 lit. a) la cantitățile de lapte livrate și/sau vândute direct eligibile; b) prin raportarea sumei prevăzute la art. 3 lit. b) la efectivele de bovine eligibile; c) prin raportarea sumei prevăzute la art. 3 lit. c) la efectivele de femele ovine/caprine eligibile.
Se aprobă plafonul de 48.500 mii euro, aferent plății directe pentru schema de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine, care se acordă pentru anul 2017.
Cuantumul pentru schema de sprijin cuplat prevăzută la alin. (1) se calculează prin raportarea plafonului la efectivul de animale eligibile.
Începând cu data de 16.10.2017, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură poate acorda plăți în avans în cadrul schemelor de plăți directe prevăzute la art. 1 și 5, într-un procent conform reglementărilor comunitare în vigoare la data efectuării plăților în avans.
Avansurile pentru schemele de plăți prevăzute la art. 3 se acordă începând cu aceeași dată și în același procent ca cele aplicate la alin. (1).
Începând cu data de 1 decembrie 2017 se va acorda plata regulară.
Plățile prevăzute la art. 1, art. .3 și art. 5 se acordă potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare, în limita prevederilor bugetare aprobate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în anii 2017 și 2018.
Plățile se fac în lei, pe baza celui mai recent curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană anterior datei de 1 octombrie a anului pentru care se acordă ajutorul și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, din 1 octombrie 2017”.
Prezent ieri, la Vaideeni, în fruntea unei delegații ministeriale, secretarul de stat Daniel Botănoiu a anunțat și că termenul pentru amenajamentele pastorale va suferi o derogare de un an.