La Roșiile continuă branșările la apă și canalizare


În data de 2 iulie 2020 va avea loc achiziția de produse pentru execuția lucrărilor de branșări la rețeaua de alimentare cu apă și racordări la rețeaua de canalizare din comuna Roșiile. Achiziția publică are o valoare estimată de 47.930 lei și presupune materiale pentru branșări la rețeaua de apă (cămine, tubulaturi și mufe conform prescripțiilor din caietul de sarcini) și materiale pentru racordări la rețeaua de canalizare (țevi, branșamente, coturi și reducții).

Posting....