La Horezu, se stabilesc taxele și impozitele locale pentru anul 2020


Consilierii locali ai orașului Horezu sunt convocați pentru joi, 28 noiembrie, cu începere de la ora 16.00, pentru ședința ordinară aferentă lunii care urmează să se încheie. În sala de conferințe a Casei de Cultură „Constantin Brâncoveanu”, aleșii locuitorilor din urbea de sub Buila vor avea de dezbătut unsprezece puncte. Dintre acestea, în rândurile următoare vă vom vom prezenta conținutul punctelor de pe ordinea de zi despre care considerăm că prezintă un grad ridicat de interes pentru opinia publică:
• proiect de hotărâre cu prvire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 (punctul 4);
• proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate (…) pentru achiziționarea unei locuințe ANL situată în orașul Horezu, strada Eroilor, nr. 11, blocul ANL (punctul 5);
• proiect de hotărâre cu privire la stabilirea destinației și folosinței celor patru benzi de pe strada Mircea cel Bătrân din orașul Horezu (punctul 6);
• proiect de hotărâre cu privire la aprobarea programului manifestărilor cultural-artistice și sociale ce se vor desfășura în Horezu în luna decembrie 2019 (punctul 7);
• proiect de hotărâre cu privire la suplimentarea bugetului echipei de fotbal ACS Flacăra Horezu (punctul 8);
• proiect de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință (punctul 9);
• informare cu privire la solicitarea Bisericii Penticostale „Harul” din orașul Horezu, satul Romanii de Sus, reprezentată prin Maria Humuzău (punctul 10).