La Horezu, se aprobă bugetul pe 2019


Joi, 18 aprilie, de la ora 16.00, în Sala de conferințe a Casei de cultură „Constantin Brâncoveanu” din Horezu se va desfășura ședința ordinară aferentă lunii în curs a consiliului local. Aleșii horezenilor sunt chemați pentru a dezbate cele nouă puncte de pe ordinea de zi, cel mai important dintre acestea fiind cel cu numărul 2, privitor la aprobarea bugetului local pe 2019. După cum se cunoaște, aprobarea bugetelor locale se face abia în această perioadă, cu destulă întârziere față de perioada obișnuită; din cauze care nu țin însă de autoritățile locale vâlcene sau de cele județene.
De pe ordinea de zi a ședinței de joi, vă prezentăm patru dintre cele nouă puncte, pe care le considerăm ca fiind relevante pentru opinia publică:
• Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2019. (punctul 2)
• Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului, instituțiilor și serviciilor din subordinea Consiliului Local Horezu. (punctul 3)
• Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în Aparatul de Specialitate al Primarului orașului Horezu, în Aparatul Permanent al Consiliului Local precum și în cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local pentru anul 2019 (punctul 4)
• Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Horezu nr. 50 din 26.07.2018 privind „Modificarea Hotărârii Consiliului Local Horezu nr. 31/13.03.2017 privind Aprobarea achiziției, indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții «Construire creșa Pomul Vieții, în orașul Horezu, județul Vâlcea»”. (punctul 5)
• Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetățean de onoare al orașului Horezu”. (punctul 6)