La Costești, „Rădăcini” – mai mult decât un simplu concurs pentru elevi


Concursul de creaţie literară „Rădăcini” organizat de Biblioteca publică „General Nicolae Ciobanu” cu sprijinul Primăriei Costești și al Consiliului Local Costești are ca scop stimularea creaţiei literare nu numai în rândul copiilor de vârstă școlară, ci și a adolescenților și a tuturor celor care indiferent de vârstă se întorc adesea, măcar cu gândul, „La obârșie, la izvoare”, la locurile copilăriei. Concursul aduce un omagiu tuturor fiilor satului Costești de Vâlcea care au încercat de-a lungul timpului să-l facă cunoscut, prin scris.

Ne putem reaminti astfel de: artistul și animatorul cultural Constantin Popian, istoricul Aurelian Sacerdoțeanu, director al Arhivelor Naționale ale României, gr. de brig. Nicolae Ciobanu, istoric și profesor la Academia de Înalte Studii Militare „Carol I”din București, Nicolae Chipurici, monograf și director al Direcției Județene Mehedinți al Arhivelor Naționale sau de Nicolae Făulete, profesor și monograf, profesorul Ion Catrina, scriitor, inginerul Petre Dinulică, poet, inginerul Dumitru Bondoc, monograf.
Numele de locuri reprezintă un izvor important în cercetarea unei localităţi şi interesează în aceeași măsură pe istoric, geograf, etnograf şi lingvist. Pentru istorici, toponimia reprezintă istoria nescrisă a unui popor, o adevărată arhivă unde se păstrează amintirea atâtor evenimente, întâmplări şi fapte, mai mult sau mai puţin vechi sau importante, care s-au petrecut de-a lungul timpurilor şi au impresionat Într-un chip oarecare sufletul. Tot felul de momente din viaţa colectivităţii umane – istorice, sociale, economice, politice şi psihologice – găsesc ecou în toponimie. A fost aleasă ziua de 11 octombrie, ca dată de lansare a concursului în on-line, deoarece este momentul la care în anul 1512 apare pentru prima oară menționat într-un hrisov emis de Neagoe Basarab, numele Costești, singura recunoscută de istoriografia românească.
Pe teritoriul comunei Costești se află o serie de monumente istorice de o importanță deosebită privind cultura și civilizația românească: Mănăstirea Bistrița, izvor de înțelepciune prin renumita sa școală dar și prin tipografia de aici (1494), Mănăstirea Arnota (1634), ctitorie și loc de veci al luminatului domnitor Matei Basarab și al soției sale, Doamna Elina, schitul Păpușa (secolul XVI), bisericile din Peșteră, Ovidenia (1633) și “Sfinții Îngeri” (secolul XVII), biserica Peri (1689), loc de veci pentru partizanii uciși de Paști din grupul „Arnota”, biserica Ciorobești (1750), biserica Grușetu (1801), biserica Grămești (1664), biserica “44 de izvoare” (1701) cunoscută și ca Schitul de Su Piatră.
De asemenea se mai poate vedea măiestria oamenilor locului, a cioplitorilor în piatră oglindită de Crucea de piatră de la mormântul învățătorului Dumitru Tănăsescu (1755) și de cele două cruci săpate în stâncă (1914 – 1920).
De-a lungul timpului, comuna Costești a avut un rol teritorial important: plai, plasă, organizatoarea unor târguri zonale tradiționale. Prin așezarea sa teritorială, având acces la șoseaua DN 67 Râmnicu Vâlcea – Costești – Horezu – Târgu Jiu – Motru – Drobeta Turnu Severin, cu legătură la Râmnicu Vâlcea la șoseaua E 81, oferă un potențial turistic deosebit deoarece tot în Costești se mai pot vizita: Muzeul Trovanților, Muzeul de artă “Gheorghe D. Anghel”, Peștera Liliecilor și alte peșteri. Veți găsi aici, trasee montane de o rară frumusețe și acces la Parcul Național Buila-Vânturarița cel mai mic parc din țară dar cu o floră și faună deosebite. Este bine de știut pentru orice călător că localitatea Costești se află la circa 5 km de Mânăstirea Hurezi ridicată de domnitorul Constantin Brâncoveanu, o ctitorie importantă pentru neamul românesc, monument aflat în patrimoniul UNESCO.

Etapele concursului

11 octombrie 2019, în cadrul programului-omagiu „Costești, străveche vatră de cultură și civilizație românească”desfășurat în colaborare cu Școala Gimnazială „Ferigile”: lansarea primei ediţie a concursului on-line de Creaţie literară „Rădăcini”. Promovarea concursului în rândul elevilor, și nu numai, din regiunea Horezu şi din țară.
10 aprilie 2020, ora 12.00: ultima zi pentru depunerea lucrărilor participante (în format PDF) pe adresa de e-mail a bibliotecii (e-mail: biblioteca.costestivl@gmail.com ).
10 – 23 aprilie – jurizarea
24 aprilie 2020 – anunțarea în online a câștigătorilor pe pagina de facebook a bibliotecii publice (https://www.facebook.com/biblioteca.costestivalcea/) și în cadrul evenimentelor ce vor avea loc în această dată când va avea loc ce-a de-a XV-a ediție a Festivalului Local „La obârșie, la izvoare”, sărbătoare a fiilor satului.
Condiții de participare
Concursul se adresează următoarelor categorii de elevi: clasele IV – VI, clasele VII – VIII, clasele IX –XII și absolvenți de liceu (fără limită de vârstă)
Tema concursului
Proză scurtă – „De la Jariștea Plaiului la Piatra Dragnei” – este tema primei ediții a concursului de anul acesta prin care participanții îşi pot pune la încercare imaginația, pornind de la denumirile locurilor alese de organizatorii concursului din bogata toponimie a comunei Costești. Lăsăm imaginaţia tuturor să dezvolte acest subiect extrem de generos.
Toponimele pe care se va lucra, din care elevii vor putea alege unul sau poate mai multe, fie crearea unei legende, un basm scurt sau pur și simplu un eseu din care cititorul va afla proveniența respectivului nume, sunt alese dintre cele considerate a avea o rezonanță aparte pentru sufletul fiecăruia.
Toponimele alese: Calea cu ciocanele – potecă îngustă pe versantul muntelui, cu pietre greu de trecut; Cheile Bistriţei – loc strâmt, pe unde curge pârâul Bistriţa, cu stânci calcaroase şi abrupte; Cârlige – loc îngust, cu teren accidentat, în Cheile Costeşti, la nordul satului Pietreni); Patruzeci şi patru de izvoare – loc situat la poalele Muntelui Buila, în Pietreni, unde ies, după unele însemnări, 44 izvoare; Rovine – loc şes, mlăştinos, în cătunul Ferigile; Sacii cu Lână – stânci de forma unor saci umpluţi cu lână, aflate în apropierea apei Prislop (Costeşti); Piatra cu foc – pe o culme mică de munte, se află pietre cu mică, care în bătaia razelor soarelui, dau impresia ca ar fi foc; după altă părere este o ieșitură mică din stâncă, unde oamenii se adăposteau de ploaie şi făceau focul; Jariştea Plaiului – loc unde un incendiu puternic a ars totul în cale; Faţa cu Paltini – pantă cu paltini mulţi; Izvoru lui Nicolae – izvor; Pă Calea Domnească (sau Drumul Doamnei) – drum făcut pe culmea muntelui, pt. acces la Muntele Văleanu; Poiana Basarab; Valea Căpriorii – vale pe unde umblă căprioare; Valea Lupului – vale, trecătoare de lupi; Valea Morii – vale în Pietreni, cu apă permanentă, unde în trecut a fost o moară; Valea Stuparului – vale lângă un loc însorit, cu mulţi tei, unde se duceau stupii; La Crucea lui Matei – loc izolat unde s-a găsit o cruce de piatră, aşezată de Matei Basarab odată cu zidirea mânăstirii Arnota; La Copacii cu Masă – o poieniţă unde demult a fost un copac mare, unde se spune că luau masa haiducii; La Colţu cu Toaca – o peşteră, loc de refugiu cu semnal; Păzuica Jupâneselor – loc cu scobitură sub stâncă, unde erau duse fetele pentru a fi ferite de primejdie; Piscul Turcilor – pisc în apropiere de mânăstirea Bistriţa, unde se află mormintele turcilor veniţi aici; Piatra Dragnei – o stâncă pe versantul muntelui din nordul comunei, de pe care s-a aruncat o fată numită Dragna, pentru a nu cădea în mâinile tătarilor (sau ale turcilor)
Depunerea lucrărilor online
Participanţii vor prezenta în concurs până la maxim trei lucrări în PDF; fiecare lucrare va avea la final și următoarele date: nume, prenume, vârstă, clasă, şcoală, localitate(pentru elevi), nr. telefon. Lucrările vor fi trimise, în format PDF, pe adresa de e-mail: biblioteca.costestivl@gmail. Biblioteca Publică „General Nicolae Ciobanu” va confirma primirea. Data limita de transmitere a lucrărilor este 10 aprilie 2020, ora 12.00. Organizatorii recomandă şi solicită participanţilor la concurs să trimită lucrări originale, nepublicate încă.
Premii acordate
În cadrul acestui concurs se vor acorda trei premii pe categorii de vârstă: 1 premiu în valoare de 200 lei : Selecție elev – cls. IV – VI; 1 premiu în valoare de 200 lei: Selecție elev – cls. VII – VIII; 1 premiu în valoare de 200 lei: Selecție elev – cls. IX – XII. Două premii speciale, în valoare de 300 lei vor fi acordate: Celui mai talentat participant (absolvent de liceu indiferent de vârstă). Premiul „Rădăcini”, în valoare de 500 lei va fi oferit pentru originalitatea lucrării, indiferent de vârstă. Mențiuni: Biblioteca Publică „General Nicolae Ciobanu” va face cunoscut în online numele câștigătorilor fără a folosi datele de contact trimise de participanți. Acestea vor fi folosite strict în scopul transmiterii premiilor.