La Biblioteca Județeană Vâlcea, seară cultural-istorică sub genericul „Slujitorii români pruto-nistreni și unitatea de neam”


Miercuri, 18 aprilie, timp de trei ore (în intervalul 17.00 – 20.00), Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județeană „Matei Basarab” Vâlcea (Centrul de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa”, Râmnicu-Vâlcea) în colaborare cu Arhiepiscopia Râmnicului, Instituția prefectului – județul Vâlcea, Consiliul Județean Vâlcea, Direcția Județeană pentru Cultură Vâlcea, Centrul Militar Județean Vâlcea, Centrul de instruire pentru Geniu, EOD și Apărare CBRN „Panait Donici”, Cercul de la Râmnic „România – Grădina Maicii Domnului”, Revista „Cultura Vâlceană” și Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea organizează, în cadrul manifestărilor dedicate Centenarului Marii Uniri (1918-2018), o seară cultural-istorică sub genericul „Slujitorii români pruto-nistreni și unitatea de neam”. La acest eveniment și-au anunțat prezența pr. conf. univ. dr. Octavian Moșin și studentul Iulian Lai de la Universitatea de Stat din Moldova.
Cu acest prilej vor fi lansate volumele:
• Biserica Ortodoxă din interfluviul pruto-nistrean: 1813-2013, Chişinău, Cuvîntul-ABC, 2013 (coord.: Octavian Moşin, Ion Gumenâi);
• Educaţie şi viaţă spirituală în Basarabia. Tradiţii şi perspective, Chișinău, CEP USM, 2015 (coord.: Ion Gumenâi, Octavian Moşin);
• Evenimente și personalități marcante ale vieții spirituale din spațiul pruto-nistrean și vecinătățile lui din sec. XIX-XX, Chișinău, Editura CEP USM, 2017 (coord: pr. conf. univ. dr. Octavian Moșin și conf. univ. dr. hab. Ion Gumenâi).
• Vrednici ostenitori ai Bisericii. Dicționar istorico-biografic (ediție revizuită și completată), Chișinău, CEP USM, 2017 (volum îngrijit/editat de pr. conf. univ. dr. Octavian Moșin și pr. Mihail Bortă, cu un Cuvânt înainte de Înaltpresfințitul Vladimir – Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove și o Prefață semnată de Iurie Colesnic);
• Margareta Spânu-Cemârtan, Lupii (Amintiri din Siberia), ediția a III-a revăzută și adăugită, Chișinău, F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2016 (cu o prefață de Vlad Pohilă);
• In memoriam Nestor Vornicescu – Mitropolitul Olteniei, Craiova, Editura Mitropolia Olteniei și Editura Universitaria, 2017 (coord.: Eugen Petrescu, cu o predoslovie de ÎPS Dr. Irineu – mitropolitul Olteniei).

Programul manifestării
Partea I: ora 17.00
Deschiderea manifestării
• Cuvânt de întâmpinare din partea gazdei: conf. univ. dr. Remus Grigorescu – director al Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea
• Cuvântul/mesajul ierarhului și al oficialităților județene
• Cuvântul/mesajul ierarhului: Înaltpreasfințitul Varsanufie – arhiepiscop al Râmnicului
• Cuvântul/mesajul domnului Florian Marin – prefect al Județului Vâlcea
• Cuvântul/mesajul domnului Constantin Rădulescu – președinte al Consiliului Județean Vâlcea.
Partea a II-a: ora 17.45
Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța
• Prof. dr. Florin Epure (director al Direcției Județene pentru Cultură Vâlcea): Scurt istoric al spațiului pruto-nistrean și al vecinătăților sale
• Prof. dr. Gabriel Croitoru (cercetător științific în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române): Extremismul de stânga oglindit în documentele Serviciului Județean Dolj al Arhivelor Naționale
Prezentarea volumelor:
• Prof. univ. dr. Dinică Ciobotea – coordonator științific al Centrului de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa”
• Drd. Mihail Rogojinaru – cercetător în cadrul Centrului de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa”
Cuvântul invitaților
• Pr. conf. univ. dr. Octavian Moșin (Universitatea de Stat din Moldova) – Slujitorii basarabeni făuritori ai Marii Uniri, de la preotul Alexei Mateevici la preotul Alexandru Baltaga
• Student Iulian Lai (Universitatea de Stat din Moldova – Facultatea de Istorie și Filosofie) – Ierarhi basarabeni în slujba Bisericii neamului
Alocuțiuni
• Gl. bg. (rtg) Grigore Buciu – vicepreședinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”
• Dr. ing. Mihai Sporiș – liderul Grupului de la Râmnic „România – Grădina Maicii Domnului”
• Ing. Petre Simion Cichirdan (vâlcean cu rădăcini pruto-nistrene) – directorul publicațiilor „Cultura vâlceană” și „Povestea vorbii 21”
• Ing. Gheorghe Cărbunescu – vicepreședinte al Filialei Județene „Matei Basarab” Vâlcea a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”.
Moderatori:
Partea I: cpt. Mihai-Alexandru Radu – ofițer cu Informarea și Relațiile Publice în Garnizoana Râmnicu-Vâlcea
Partea a II-a: ist. Eugen Petrescu – președinte al Filialei Județene „Matei Basarab” Vâlcea a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”.

Pr. conf. univ. dr. Octavian Moșin – repere biografice
Născut la 3 iunie 1977, orașul Drochia, Republica Moldova; profesii: teolog (1999), filolog (2009); titluri: master în filosofie (2005), master în asistență socială (2014); grade academice: doctor în teologie (2010); grade/titluri universitare (funcții didactice): lector (2000), conferențiar universitar (2011); activitatea jurnalistică: corespondent la publicația periodică „Clopotnița Moldovei” (1999-2000), redactor-șef (din 2001) și administrator (din 2016) al publicației periodice cu caracter religios „Altarul Credinței”; consilier în cadrul Serviciului de presă al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove (2006-2012); activitatea pastorală și administrativ-bisericească: preot-paroh la Biserica „Întâmpinarea Domnului” (Chișinău) a Universității de Stat din Republica Moldova (2001-în prezent), preot capelan la Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”, Chișinău (2002-în prezent); administrator al Bisericii „Sf. Ierarh Petru Movilă”, Dumbrava, Chișinău (2002-în prezent), specialist principal în cadrul Serviciului pentru Problemele Cultelor de pe lângă Guvernul Republicii Moldova (2005-2006), director executiv la Centrul Social al Bisericii Ortodoxe din Moldova „Agapis” (2006-în prezent), responsabil al Sectorului Sinodal și Activitate Pastorală pentru Tineret din cadrul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove (2016-în prezent); activitatea didactică: lector universitar la Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova (2000-2007, 2011-2012), lector superior la Facultatea de Arte Plastice din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (2004-2011), conferențiar universitar la Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, Chișinău (2011-în prezent) și la Universitatea de Stat din Chișinău a Republicii Moldova – Facultatea de Litere (2011-în prezent), Facultatea de Istorie și Filosofie (2012-în prezent); activitatea științifică, publicistică și editorială (2009-2018): organizator și coordonator al mai multor manifestări cu caracter științific, religios, cultural și social; participant la peste 40 de întruniri naționale și internaționale (simpozioane, conferințe, ateliere, mese rotunde); autor și coautor a 8 volume cu caracter religios și 9 lucrări științifico-metodice și didactice; îngrijitor, coordonator și editor a 38 de volume cu autori diferiți; autor și coautor a peste 65 de studii și articole publicate în volume colective, enciclopedii și reviste cu carater teologic și istoric; apartenența la organizații cu caracter religios, cultural și științific: președinte al Asociației Studenților Creștini Ortodocși din Republica Moldova (2002-în prezent), membru al Centrului de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa” din Râmnicu-Vâlcea, al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” (România) (din 11 martie 2018).
Aprecieri publice, distincții: Medalia „Sfântul Ștefan cel Mare”, conferită de Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove (2006); Ordinul „Sfântul Cuvios Paisie Velicikovski”, gr. II, conferit de Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove (2007); Ordinul „Sfântul Cneaz Vladimir”, gr. III, conferit de Patriarhia Rusă (2009); Medalia Jubiliară „Eparhia Chișinăului – 200 de ani”, conferită de Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove (2013); Laureat pentru publicistică pe anii 2013 și 2015 al săptămânalului „Literatura și Arta”, Chișinău; Desemnat „Omul anului”, la Gala premiilor „Omul anului 2015”, Chișinău; Diplomă de recunoștință, decernată de Academia de Științe a Moldovei (2016); Medalia „Meritul civic”, decernată de Președinția Republicii Moldova (2017).
Informații suplimentare: Eugen Petrescu, nr. de telefon 0749.070.503.