Joi, la filarmonică: SE APROBĂ NIVELUL IMPOZITELOR ȘI TAXELOR pe care le vor plăti râmnicenii în 2022


Pe 23 decembrie 2021, cu începere de la ora 10.00, consilierii locali ai Râmnicului sunt convocați pentru ședința ordinară aferentă ultimei luni a acestui an. Aleșii râmnicenilor vor munci în cadrul unei întâlniri în care sunt propuse 28 de puncte pe ordinea de zi. Ședința care se va desfășura în Sala «Lahovari» a Filarmonicii „Ion Dumitrescu” este una cu multe puncte de interes pe ordinea de zi. Printre acestea se află și un proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2022 (este vorba despre punctul cu numărul 9 de pe ordinea de zi).

Ordinea de zi a ședinței

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 30 noiembrie 2021.
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2021.
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2021.
4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcția de Asistență Socială pentru anul 2021.
5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2021.
6.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local în vederea premierii sportivelor echipei de handbal fete a Centrului Național de Excelență din cadrul Colegiului Energetic Râmnicu Vâlcea și a antrenorilor pentru rezultatele deosebite obținute.
7.Proiect de hotărâre privind participarea Școlii Gimnaziale „Ioan Gh. Duca” la Proiectul „Școala Viitorului”, precum și finanțarea din bugetul local al municipiului a contribuției proprii.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și a prețului de facturare a energiei termice către populație.
9.Proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2022.
10.Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului concesiunii pentru terenul în suprafață de 2.195,22 m.p., proprietatea publică a municipiului, situat în Râmnicu Vâlcea, strada General Magheru, nr. 20, înscris în Cartea Funciară nr. 39.431.
11.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Administrării Domeniului Public – Râmnicu Vâlcea.
12.Proiect de hotărâre pentru reactualizarea Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate în municipiul Râmnicu Vâlcea.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii prin licitație publică cu strigare a amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului în vederea desfășurării comerțului stradal ocazional „Mărțișor 2022” și a caietului de sarcini aferent.
14.Proiect de hotărâre pentru modificarea condițiilor de instituire a parcării de reședință prevăzute în anexa nr. 7.1 la Regulamentul serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Ce se dezbate în partea a doua a ședinței?

Printre punctele de pe ordinea de zi cu interes sporit (ce se vor dezbate în partea a doua a ședinței ordinare) se află și cel cu numărul 24, acolo unde aleșii râmnicenilor din Consiliul Local își vor da voturile pentru mandatarea reprezentanților municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA SA. Lista completă cu punctele care se află pe ordinea de zi în partea de final a ședinței este următoarea:
15.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 295/27.09.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii.
16.Proiect de hotărâre de aprobare a Regulamentului privind gestionarea activităților desfășurate în Complexul Sportiv și de Agrement „Arenele Traian”, precum și a taxelor pentru utilizarea temporară a obiectivelor din incinta Complexului.
17.Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru exploatarea stațiilor de încărcare vehicule electrice realizate în cadrul proiectului „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Râmnicu Vâlcea”.
18.Proiect de hotărâre de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Local nr. 209/19.10.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții C.N.I. SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor, în vederea executării obiectivului de investiții „Construire creșă medie” – strada Morilor nr. 228, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea.
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional privind prelungirea valabilității Acordului de Parteneriat încheiat cu Forumul Cultural al Râmnicului.
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 4 la convenția de parteneriat dintre Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea – Direcția de Asistență Socială și Asociația „Centrul pentru Familie”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 317/31.08.2017.
21.Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unui imobil – teren.
22.Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru un post de membru (administrator neexecutiv) în Consiliul de Administrație al societății Piețe Prest SA.
23.Proiect de hotărâre privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor de la Societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA pentru numirea administratorilor provizorii până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.
24.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA SA.
25.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni.
26.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 172/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru anul școlar 2021-2022.
27.Proiect de hotărâre privind modificarea poziției nr. 3 – Învățământ particular din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 283/2021 referitoare la aprobarea Proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru anul școlar 2022-2023.
28.Întrebări, interpelări și informări.
• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea