IȘJ Vâlcea a oferit noi răspunsuri și clarificări în cazul tânărului care a sesizat redacția noastră


În ediția de marți, 23 iulie 2019, a cotidianului nostru vă prezentam cazul unui tânăr, fost elev al unui liceu tehnologic din Râmnicu Vâlcea, care sesizase redacția noastră cu privire la presupuse nereguli care s-ar fi petrecut la respectiva unitate de învățământ, în anul școlar 2017/2018. Am prezentat atunci mai multe puncte de vedere ale părților implicate, adică atât ale tânărului în cauză, cât și ale inspectorului general al IȘJ Vâlcea, dar și ale conducerii liceului tehnologic la care se făcea referire.
În luna septembrie 2019, același tânăr, fost elev al Liceului Tehnologic „Ferdinand I”, a sesizat din nou redacția noastră pe motiv că IȘJ Vâlcea i-a clasat o petiție pe care a depus-o în luna septembrie a anului 2018, fără să îi ofere un răspuns pentru solicitările transmise. Motivul acestei clasări, așa cum reiese din documentele emise de IȘJ Vâlcea (pe care fostul elev ni le-a pus la dispoziție în copie), este legat de faptul că, în luna iulie 2018, aceeași persoană depusese o altă sesizare prin care solicitase analizarea acelorași aspecte. Prezent la sediul redacției noastre, tânărul a mărturisit că nu consideră normal modul în care IȘJ Vâlcea a tratat solicitările sale, apreciind că o instituție respectabilă din județul nostru ar trebui să acorde mai multă atenție unor astfel de sesizări.
Redacția noastră nu se poate pronunța dacă IȘJ Vâlcea a procedat legal atunci când a clasat cea de-a doua petiție a tânărului, dar vă prezintă părțile esențiale ale celor două sesizări depuse la IȘJ Vâlcea de către fostul elev (din lipsă de spațiu editorial nu le putem prezenta integral), dar și răspunsurile pe care el le-a primit de la această instituție. La finalul materialului, vă vom prezenta și un punct de vedere al IȘJ Vâlcea cu privire la această situație.

Ce a solicitat tânărul prin prima sesizare depusă la IȘJ Vâlcea (24.07.2018)?

„Prin prezenta vă rog să efectuați verificări la Liceul Tehnologic Ferdinand I doarece domnii profesori și doamnele profesoare nu mi-au pus absențe când nu mă duceam la cursuri, deoarece eram angajat și nu mă puteam duce la cursuri când eram de serviciu. (…) Mai depun alăturat o adeverință de la Liceul Tehnologic Ferdinand I în care am fost informat în scris că am 15 absențe motivate pe al doilea semestru în anul școlar 2017/2018. (…) Vă rog să luați măsuri cu domnii profesori și cu doamnele profesoare care au predat la Liceul Tehnologic Ferdinand I deoarece nu mi se pare normal ca eu să fiu la serviciu și să nu primesc absențe în catalog. (…) Vă rog să le cereți domnilor profesori și doamnelor profesoare să justifice notele pe care eu le-am primit în anul școlar 2017/2018. (…) De asemenea, doresc ca domnii profesori și doamnele profesoare să justifice de ce mi-au motivat cele 15 absențe care au fost puse în catalog în anul școlar 2017/2018, semestrul al II-lea”.

Ce răspuns a oferit IȘJ Vâlcea pentru prima sesizare (23.08.2018)?

„Având în vedere adresa dumneavoastră prin care ne solicitați cercetarea aspectelor semnalate la nivel de unitate școlară, vă comunicăm că Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a solicitat conducerii Liceului Tehnologic Ferdinand I un punct de vedere în această privință. Urmare a discuțiilor cu conducerea unității școlare mai sus menționată și a verificărilor efectuate privind aspectele sesizate în adresa dumneavoastră, vă comunicăm următoarele:
• activitatea didactică în cadrul unității se desfășoară conform legislației în vigoare și programului stabilit prin regulamentul intern;
• contestarea rezultatului lucrărilor scrise se putea efectua în termen de 5 zile de la comunicarea acestuia, conform art. 9 din Ordinul pentru aprobarea Statutului Elevului, dar acest lucru nu a fost solicitat de dumneavoastră;
• adeverințele prezentate de dumneavoastră nu precizează intervalul orar în care v-ați desfășurat activitatea la firma la care lucrați.
În cazul în care ați fi absentat de la școală toate zilele menționate în adeverințele eliberate de la firma la care lucrați, ați fi cumulat un număr de absențe care ar fi condus la exmatriculare, deoarece în baza adeverințelor prezentate nu pot fi motivate absențele școlare”. (Notă: acest răspuns este semnat de către inspector școlar general prof. Andra Bică și inspector școlar prof. Adriana Tăbăcuțu).

Ce a solicitat tânărul prin a doua sesizare depusă la IȘJ Vâlcea (03.09.2018)?

„Prin prezenta fac precizarea că nu sunt mulțumit de răspunsul pe care l-am primit pentru petiția înregistrată la IȘJ Vâlcea. Eu v-am solicitat prin acea petiție să le cereți domnilor profesori și doamnelor profesoare care au predat la Liceul Tehnologic Ferdinand I să justifice de ce mi-au motivat cele 15 absențe care au fost puse în catalog în anul școlar 2017/2018, semestrul al II-lea. Doresc să primesc un răspuns în scris cu motivul pentru care mi-au fost motivate cele 15 absențe în anul școlar 2017/2018, semestrul al II-lea, de către domnii profesori și doamnele profesoare care au predat la Liceul Tehnologic Ferdinand I.
De asemenea, vă rog să mergeți din nou la Liceul Tehnologic Ferdinand I și să verificați camerele video și să vedeți dacă eu am fost prezent la cursuri în zilele menționate în adeverințele eliberate de la firma la care lucrez. Dacă se dovedește că eu nu am fost prezent la cursuri în zilele menționate în adeverințe vă rog să luați măsurile legale cu domnii profesori și cu doamnele profesoare. Fac precizarea că doresc să știu dacă, camerele de la Liceul Tehnologic Ferdinand I funcționează și dacă rămâne filamarea pe CD. (…)
Vă rog frumos să întrebați pe domnii profesori și pe doamnele profesoare care au predat la Liceul Tehnologic Ferdinand I, în anul școlar 2017/2018, dacă eu am fost prezent la cursuri în zilele menționate în adeverințele pe care le-am depus. Dacă aceștia spun că eu am fost prezent la cursuri în zilele menționate în adeverințele eliberate vă rog frumos să le cereți să dovedească dacă eu am fost la cursuri. Dacă spun că nu am fost la cursuri în zilele menționate în acele adeverințe, vă rog să luați măsurile legale pentru motivul că nu mi-au pus absențe în catalog și eu am fost la serviciu”.

Ce răspuns a oferit IȘJ Vâlcea pentru a doua sesizare (24.09.2018)?

„Având în vedere existența sesizării cu nr. 3979/24.07.2018 prin care ați solicitat cercetarea unor aspecte la care vi s-a răspuns cu adresa nr. 3979/23.08.2018, în temeiul dispozițiilor art. 10 din OG 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că a fost clasată petiția cu nr. 5293/03.09.2018, în care sesizați aceleași aspecte, la care vi s-a răspuns prin adresa mai sus menționată”. (Notă: acest răspuns este semnat de către inspector școlar general prof. Andra Bică și inspector școlar prof. Adriana Tăbăcuțu).

Clarificări din partea IȘJ Vâlcea pe marginea acestui subiect

Cu privire la aspectele care ne-au fost semnalate de către tânărul în cauză, am solicitat explicații din partea Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea. Acestea ne-au fost oferite de către inspector școlar prof. Dumitru Dumbrăvescu și vi le prezentăm în rândurile de mai jos:
• în ceea ce privește clasarea celei de-a doua petiții pe care tânărul a depus-o la IȘJ Vâlcea (cea din 3 septembrie 2018), ni s-au comunicat următoarele: „Sesizarea respectivă a fost clasată pe motivul că există unele elemente de similitudine între ce a depus elevul prima oară și ce a depus a doua oară. Clasarea s-a realizat în temeiul Ordonanței de Guvern privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, așa cum i-a fost transmis și elevului în scris”.
• referitor la funcționarea camerelor de supraveghere și la existența eventualelor imagini surprinse de aceste dispozitive; elevul solicitând imaginile pentru a demonstra că nu a fost prezent la cursuri, rezultând deci că era necesar să i se pună absențe în catalog: „Noi am efectuat verificări la Liceul Ferdinand I. Am verificat inclusiv camerele video la care făcea referire elevul. Cele aflate în sălile de curs nu funcționau fiindcă acestea nici nu trebuie să funcționeze în timpul orelor de curs, ci doar atunci când în acele săli se desfășoară examene naționale. Am verificat și camerele de pe holurile liceului. Acestea funcționează, însă imaginile nu sunt stocate decât o lună de zile. Ori, elevul ni s-a adresat cu solicitarea de a verifica acele camere pentru a constata că nu a fost prezent la școală după o perioadă de timp în mod cert mai îndelungată de o lună de zile. Nu aveam ce imagini să mai găsim stocate. Nici mediile de stocare ale imaginilor surprinse de camerele de supraveghere publică nu permit păstrarea imaginilor pentru o perioadă mai mare de timp, cât ar fi fost necesar în cazul de față”.
• cu privire la cererea elevului ca IȘJ Vâlcea să solicite cadrelor didactice de la liceul amintit să justifice notele pe care tânărul le-a primit în anul școlar 2017/2018: „Notele pot fi contestate de către elevul care se declară nemulțumit de acestea în termen de cinci zile de la momentul în care a luat la cunoștință despre existența lor. Elevul în cauză nu a contestat notele respective în interiorul acestui termen”.
* Notă: Facem precizarea că în materialul publicat în cotidianul nostru în data de 23 iulie 2019 am solicitat un punct de vedere și din partea conducerii Liceului Tehnologic „Ferdinand I” cu privire la situația elevului care a sesizat redacția noastră. De aceea, nu considerăm necesar să solicităm un nou punct de vedere pe marginea subiectului de la aceeași instituție.
Conducerea liceului, prin director Mădălina Ochia, ne preciza atunci: „Fostul elev a depus mai multe adrese la secretariatul acestei unități școlare. Am avut un control de la Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea strict cu privire la aspectele pe care fostul nostru elev le-a sesizat în adresele pe care le-a depus acolo. Unitățile școlare sunt verificate periodic de către IȘJ Vâlcea, dar controlul despre care vă spun acum a vizat în mod direct aspectele care au fost sesizate de către fostul nostru elev. Din punctul meu de vedere, în urma controlului respectiv nu a reieșit faptul că instituția noastră l-a prejudiciat cu ceva pe fostul elev. El a reclamant diferite aspecte, care au fost atent verificate în timpul controlului care a fost efectuat la instituția noastră, unitate în care el a fost elev în anul școlar 2017/2018. Cu ocazia acestui control, au fost verificate documente și au fost solicitate puncte de vedere inclusiv de la cadrele didactice pe marginea acestui subiect. (…) Repet, sunt de părere că unitatea de învățământ a respectat regulamentele școlare și prevederile Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP). De aceea, nu cred că fostul elev al instituției noastre a fost prejudiciat în vreun fel”.