Investitii de 26 550 914,91 lei in modernizarea retelei electrice de distributie din judetul Valcea in 2012


CEZ Distributie a programat pentru anul 2012 o serie de lucrari menite sa le asigure consumatorilor alimentarea cu energie electrica la standarde superioare si sa imbunatateasca parametrii tehnici de functionare ai retelelor de distributie. Valoarea totala a investitiilor in cele 7 judete in care opereaza se ridica la 237,6 milioane lei cheltuieli de investitii (CAPEX) si 251,9 milioane lei puneri in functiune (PIF).

CEZ Distributie a inceput anul 2012 cu derularea celui mai ambitios program de investitii din istoria companiei. Planul de investitii a fost intocmit de catre CEZ Distributie in urma analizelor realizate impreuna cu autoritatile locale si vizeaza reducerea numarului de intre­ruperi, reducerea variatiilor de tensiune la clienti, precum si intarirea retelei ca urmare a modificarii profilului de consum la clienti (de exemplu, cres­terea puterii instalate sau utilizarea unor electrocasnice sensibile la variatiile de ten­siune).

In acest sens, s-au promovat pentru executie urmatoarele tipuri de lucrari:

• modernizarea si integrarea in SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition – Monitorizare, Control si Achizitii de Date) a 12 statii de transformare;

• modernizare linii de inalta si medie tensiune – 110 kV si 20 kV;

• trecere la tensiune superioara a instalatiilor de 6 kV;

• imbunatatirea nivelului de tensiune la consumatori;

• modernizarea retelei de joasa tensiune si securizarea bransamentelor;

• montarea a 6 transformatoare noi 110/20 kV in trei statii de transformare;

• continuarea montarii si innoirii parcului de transformatoare noi 20/0,4 kV in vederea reducerii consumului propriu tehnologic;

• achizitie si montare contoare;

• asigurarea necesarului de dotari si utilaje independente.

In ceea ce priveste lucrarile de modernizare a retelei de joasa tensiune si imbunatatirea nivelului de tensiune, se are in vedere scurtarea lungimilor circuitelor de joasa tensiune si marirea sectiunilor, imbunatatindu-se astfel, parametrii tehnici de functionare ai retelelor de distributie, reducandu-se caderile de tensiune la capetele de retea si optimizand siguranta in exploatare a ins­talatiilor electrice. Aceste lucrari constau in mo­dernizarea retelelor de joasa tensiune prin inlo­cui­rea conductoarelor clasice cu conduc­toare torsadate de sectiuni marite, dimensionate ­co­res­punzator cerintelor de consum, moder­nizarea posturilor de transformare existente prin inlocuirea elementelor componente, injectii de medie tensiune prin realizarea de noi racorduri de medie tensiune si construirea unor noi posturi de transformare care sa permita redistribuirea retelelor existente si a consumatorilor intre posturile noi construite si cele existente. La nivelul judetului Valcea, CEZ Distributie a planificat pentru 2012 un buget de 26 290 721,11 lei cheltuieli de investitii (CAPEX) si 26 550 914,91 lei puneri in functiune (PIF). In primele doua luni ale acestui an, CEZ Distributie a efectuat o serie de lucrari de imbunatatire a nivelului de tensiune in reteaua de joasa tensiune aferenta satelor Gageni si Pasculesti din comuna Ladesti, satului Dobriceni din comuna Stoenesti, SMA Creteni si strazii N. Balcescu din Ocnele Mari.

Departamentul PR si Brand
CEZ Romania