Într-o scrisoare deschisă, CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE VÂLCEA propune Consiliului Județean o listă cu idei pentru dezvoltarea economică a județului


O șosea de mare viteză între Râmnicu Vâlcea și Găneasa (legătura cu drumul expres Craiova-Pitești) este capul de afiș
Într-o scrisoare deschisă adresată autorității locale reprezentată de Consiliul Județean, prin persoana președintelui Constantin Rădulescu, Camera de Comerț și Industrie Vâlcea înaintează o serie de propuneri pentru dezvoltarea economică a județului într-un viitor relativ scurt:
„Stimate domnule președinte,
Preocupați de dezvoltarea economică a județului, membrii Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea, întruniți în Adunarea Generală din 7 aprilie 2022, au identificat o parte din problemele majore ale economiei vâlcene stabilind următoarele:
După exemplul pozitiv al multor județe din România în ceea ce privește parcurile industriale ca motor al atragerii investițiilor străine, vezi Oradea, Cluj, Prahova, Brașov etc., se impune ca primă urgență punerea în funcțiune și creșterea suprafețelor alocate pentru acestea (la Drăgășani, Bălcești, precum și în zonele industriale ale Vâlcii și nu numai), precum și asigurarea de utilități, promovarea în media, la consulatele economice, și organizarea de campanii de către autorități în mod direct la potențialii investitori. Acordarea unei atenții deosebite trebuie îndreptată către furnizorii de echipamente pentru Dacia sau Ford, care au capacități de producție în județele limitrofe. În contextul conflictului din Ucraina considerăm că trebuie pregătite propuneri concrete pentru firmele care părăsesc zonele de conflict și Rusia căutând spații pentru relocare.
Măsurile preconizate în domeniul digitalizării, tendința de delocalizare a unor societăți din domeniul IT din orașele mari către zonele din țară cu potențial turistic, acordarea unor facilități pentru startul și dezvoltarea de activități din domeniu. Capacitatea imensă a spațiului nefolosit de la Centrul NORD OLTENIA EXPO ar putea fi începutul unui incubator de afaceri pentru crearea de startup-uri. Spațiile deja existente și amenajate, în număr de circa 10, ar putea fi un început imediat, iar o amenajare cu costuri minime a etajului din pavilionul central, ar putea crește cu încă cel puțin 20 numărul acestora. Scutirea de chirie a noilor întreprinzători pentru o perioadă de grație de trei ani, susținută de autorități, ar putea fi un început care să aducă ulterior beneficii excepționale și readucerea forței de muncă înalt calificate la Vâlcea. Existența stațiunilor balneo și accesul direct la drumurile europene ar putea fi elemente de atracție.
Dezvoltarea capacităților de ape termale de la adâncime, resursa care a făcut un „paradis” din estul Ungariei și a generat un început promițător în stațiunea Călimănești-Căciulata trebuie continuate având la bază un plan de dezvoltare bine structurat în care rolul principal să revină autorităților județene. După părerea noastră, acestea ar avea de cheltuit pentru asigurarea prospecțiunilor, rămânând apoi ca dezvoltarea ulterioară a facilităților (centre de tratament, centre SPA) să se realizeze în sistem privat.
Realizarea unei șosele de mare viteză între Râmnicu Vâlcea și Găneasa (legătura cu drumul expres Craiova-Pitești) ar asigura legătura județului Vâlcea cu cele două mari căi de comunicații din sudul României. Costurile unei astfel de investiții prezumat prin comparație cu investiții similare nu depășește 3 miliarde de lei și poate fi asigurat din fonduri europene sau guvernamentale prin programe deja lansate. Pentru firmele vâlcene (Chimcomplex, Vilmar, MW Drăgășani, Wipro, Desleeclama, Boromir, CIECH, Hardwood, Minet etc.) ar fi o gură de oxigen, prin asigurarea fluxului rapid de aprovizionare și desfacere. Șoseaua de mare viteză ar asigura și deschiderea necesară unor parcuri industriale pentru atragere de investiții.
Dezvoltarea unei strategii economice pentru județul Vâlcea a fost una dintre cerințele principale puse în evidență în cadrul adunării generale.
Vă rugăm, domnule președinte, să analizați aceste propuneri făcute în adunarea generală și să luați în considerare faptul că suntem alături de autoritatea locală în implementarea oricăror măsuri care să ducă la dezvoltarea economică a județului Vâlcea”.