Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

17 aprilie 2021

Informații importante de la Finanțele Publice: Care sunt obligaţiile declarative cu termene în luna iunie 2016


Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în luna iunie 2016, trebuie depuse la Fisc, după caz, documentele precizate mai jos.

Până la 7 iunie 2016, inclusiv:
– Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna mai 2016 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar. Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009.

Până la 10 iunie 2016, inclusiv:
– Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: OPANAF 3698/2015 cu modificările şi completările ulterioare. Se depune şi de către persoanele juridice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316, cu perioadă fiscală luna calendaristică, care solicită prin opţiune scoaterea de la TVA. Reglementare: art. 310 alin.(7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
–  Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: OPANAF 3698/2015 cu modificările şi completările ulterioare. Se depune şi de către persoanele fizice  înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316, cu perioadă fiscală luna calendaristică, care solicită prin opţiune scoaterea de la TVA. Reglementare: art. 310 alin.(7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
– Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: OPANAF 3698/2015,  cu modificările şi completările ulterioare. Se depune şi de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316, cu perioadă fiscală luna calendaristică, care solicită prin opţiune scoaterea de la TVA. Reglementare: art. 310 alin.(7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Până la 25 iunie 2016, inclusiv:
– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii mai 2016,  formular 100. Reglementare: OPANAF nr. 587/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
– Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112 cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii mai 2016. Reglementare: OMFP nr. 1.045/2012 cu modificările şi completările ulterioare;
– Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii mai 2016, formular 224. Reglementare: OPANAF nr. 3622/2015;
– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii mai 2016, formular 300. Atenţie! Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 310 alin. (7) Cod Fiscal până la 10 mai 2016. Reglementare: art. 323  din Legea nr. 227/2015 privind Codul  Fiscal; OPANAF nr. 588/2016;
– Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 317 Cod Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 266 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. Reglementare: art. 324 alin. (2) Cod Fiscal; OPANAF nr. 592/2016;
– Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal –formular 311 .Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) – e), g), h) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată. Reglementare: OPANAF nr. 795/2016;
– Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată-formular 307. Declarația se completează și se depune de către: a) persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active în calitate de succesor al cedentului în ceea ce privește ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA și nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului; b) locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului; c) persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă; d) persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, și care: nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte; trebuie să efectueze regularizările/ajustările legale pentru operațiuni realizate înainte de anularea înregistrării. Reglementare: OPANAF nr. 793/2016;
– Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare-formular097. Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art.316 din Codul fiscal, care optează să renunţe la aplicarea sistemului TVA la încasare şi cele care au depăşit plafonul de 2.250.000 lei. Reglementare: OPANAF nr.1503/2016;
– Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna mai 2016, formular 390 VIES. Reglementare: art. 325 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; OPANAF nr. 591/2016;
– Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna mai 2016. Reglementare: OPANAF nr. 3.596/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Alte articole de la Finante publice