În ultima zi a lunii, ședință ordinară la Primăria Râmnicului


26 de puncte se află pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, 31 ianuarie, a Consiliului Local Râmnicu Vâlcea. Cu începere de la ora 13.00, aleșii râmnicenilor sunt așteptați în sala de ședințe pentru a dezbate și vota proiectele propuse pentru luna în curs. Ordinea de zi a celor 26 de puncte este următoarea:
1.Raport și proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere cu titlu gratuit, a unor suprafețe de fond forestier, din proprietatea publică a statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în proprietatea publică a Municipiului Râmnicu Vâlcea.
2.Raport și proiect de hotărâre privind modificarea unor tarife de salubrizare stradală.
3.Raport și proiect de hotărâre privind ajustarea nivelului taxelor aplicabile de „PIEȚE PREST SA” în piețele agroalimentare de pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea.
4.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor distincte pentru activitățile serviciului de salubrizare de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea a căror gestiune a fost delegată.
5.Raport și proiect de hotărâre privind actualizarea „Strategiei Locale de Alimentare cu Energie Termică a Municipiului Râmnicu Vâlcea”.
6.Raport și proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 335/183/30.10.2008, referitoare la reglementarea, pe teritoriul municipiului, a transportului public de persoane județean și interjudețean prin curse regulate sau speciale.
7.Raport și proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații – Pâslaru.
8.Raport și proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații.
9.Raport și proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de efectuare a unui schimb de terenuri.
10.Raport și proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/27.02.2007 referitoare la însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea.
11.Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.
12.Raport și proiect de hotărâre privind suplimentarea suprafeței de teren concesionată prin contractul nr. 16265/14.08.1996.
13.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea chiriei nominale pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii, pentru anul 2019.
14.Raport și proiect de hotărâre privind efectuarea unei plăți din bugetul local.
15.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, reconstrucție elemente ale infrastructurii rutiere în municipiul Râmnicu Vâlcea”.
16.Raport și proiect de hotărâre privind actualizarea programului local multianual de creștere a performanței energetice la blocurile de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 170/2009, cu modificările și completările ulterioare.
17.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism modificată Plan Urbanistic Zonal și RLU „Amenajare cimitir în zona Târgului Râureni”, inițiator: Municipiul Râmnicu Vâlcea.
18.Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Teatrului municipal „Ariel” Râmnicu Vâlcea.
19.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.
20.Raport și proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea.
21.Raport și proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcției Administrării Domeniului Public.
22.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea.
23.Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile Piete Prest SA și ETA SA.
24.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2019.
25.Raport și proiect de hotărâre privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada iulie – decembrie 2018.
26.Întrebări, interpelări, petiții, informare consilieri locali.