În cadrul administrației locale din Călimănești, Trei posturi de consilier libere


La sfârșitul acestei luni, Primăria Călimăneşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează: consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Urbanism; consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Gospodărie Comunală, Investiţii; consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Managementul Proiectelor.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Urbanism – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul urbanism/arhitectură/inginerie civilă (specializare construcţii civile)/ştiinţe juridice;
consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Gospodărie Comunală, Investiţii – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginereşti, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Managementul Proiectelor – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe tehnice/ştiinţe economice, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 martie – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 28 martie, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Călimăneşti din str. Calea lui Traian nr. 306, telefon 0250/750.080, e-mail primaria_calimanesti@yahoo.com.